Voor de vierde maal reikt vzw Leif een zogenoemde LEIFtime Achievement Award uit. Hij gaat dit jaar naar Ri De Ridder, voormalig huisarts en huidig directeur-generaal van het Riziv.

De FOD Binnenlandse Zaken publiceerde zopas de brochure “Een veilige dokterspraktijk” op de website www.besafe.be. De brochure is het resultaat van samenwerking tussen de overheid, Domus Medica, de Orde der Artsen en PRaag (Patrik Roelandt anti-agressie groep).

Het proces tegen de moordenaar van voormalig Uhak-voorzitter Patrik Roelandt ging deze week in Kortrijk van start.

De verplichting om geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven, gaat in op 1 juni 2018. Er zijn echter uitzonderingen voorzien.

De Nationale Raad van de Orde van Artsen heeft nieuwe dixit-attesten voorgesteld.

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen plaatst vraagtekens bij de registratie van palliatieve sedatie zoals ze gevraagd wordt door dr. Wim Distelmans.

Een onderzoek van Test-Aankoop zet grote vraagtekens bij de manier waarop online-apotheken in ons land te werk gaan.

Belgen betalen 18% van de gezondheidszorg die buiten het ziekenhuis wordt verstrekt, uit eigen zak. Dat blijkt uit een onderzoek van verzekeraar DKV.

Nog tot 29 november kunnen huisartsen een enquête van het Riziv invullen in verband met de medische gegevensuitwisseling tussen artsen en de FOD Sociale Zekerheid in het kader van de erkenning van een handicap.

De veralgemening van het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten is enkele maanden uitgesteld. Het Verzekeringscomité legt op 4 december een nieuwe timing vast.

Filip-nieuwskijker

Filip Ceulemans
volgt voor u de actualiteit op.

Ander nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4