Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen formuleert, samen met Kom op tegen Kanker, de Stichting tegen Kanker, de Belgian Society of Medical Oncology, Borstkanker Vlaanderen, Borstkankerman en Vivre comme Avant, een aanbeveling voor minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid De Block, met de vraag om ook voor mannelijke patiënten de terugbetaling van borstkankermedicijnen te voorzien.

FeBelGen, de vereniging die sinds 2001 de generische geneesmiddelenbedrijven vertegenwoordigde, maakt plaats voor Medaxes. Deze bredere koepel neemt het op voor alle geneesmiddelen en zelfzorgproducten die bijdragen tot de toegankelijkheid van de zorg.

In de zomer verhoogt de blootstelling aan luchtvervuiling het risico op sterfte door ademhalings- of hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit een studie van Sciensano. Het instituut maakt duidelijk dat de preventieadviezen niet alleen gelden voor 65-plussers en kinderen, maar ook voor iedereen tussen 25 en 64 jaar.

Vanaf 1 juli biedt de Vlaamse overheid voor de HPV-vaccinatie gratis het vaccin Gardasil 9® aan. Dat vaccin beschermt tegen meer types van het HPV-virus en ook tegen twee types die genitale wratten veroorzaken.

Als het van CD&V-kamerlid Nathalie Muylle afhangt, betaalt de patiënt binnenkort bij een raadpleging enkel nog 4 euro remgeld aan de huisarts. Ze diende deze week een wetsvoorstel in die zin in.

Naar aanleiding van de Dag van de mantelzorg (23 juni) maakte Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) twee initiatieven bekend die de mantelzorg moeten ondersteunen.

Het Observatorium voor Chronisch Ziekten heeft bedenkingen bij de ontwerpbesluiten die minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) uitwerkte voor de erkenning van mantelzorgers.

Het Riziv publiceerde zopas het rapport van de consensusvergadering die het in november vorig jaar organiseerde over het rationeel gebruik van orale anticoagulantia (directe (DOAC) of vitamine K-antagonisten (VKA)) in voorkamerfibrillatie (trombo-embolische preventie) en veneuze trombo-embolie (behandeling en secundaire preventie).

Begin deze week had amper één arts op tien zijn stem uitgebracht voor de syndicale artsenverkiezingen.

Eén Belg op tien ging de afgelopen vijf jaar niet naar een huisarts. Dat blijkt uit cijfers die Yoleen Van Camp (N-VA) kreeg van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).