Vraag en antwoord

Vraag:

Weet U of er specifieke richtlijnen bestaan ivm zuurstoftherapie in een zorginstelling? U weet dat de criteria ivm zuurstof therapie veranderd zijn, vraag is of dit ook repercussie heeft binnen een zorginstelling?

Vraag:

Ik ben geïnteresseerd om een functie als CRA van een rusthuis op te nemen. Hoe kan ik de vacatures te weten komen en hoe kan ik me hiervoor kandidaat stellen?

Vraag:

Men spreekt vaak van "rusthuizen", "woonzorgcentra", "rustoorden", "rust- en verzorgingstehuizen". Is er een verschil tussen al die woorden? Welke instellingen moeten verplicht een CRA aanstellen?