Kort Nieuws

In deze rubriek vatten we iedere maand relevant nieuws voor de huisartsengeneeskundige praktijk bondig samen.
Dit is een smaakmakertje voor Huisarts Nu.


Zoutbeperking moet resoluut aanbevolen worden Sinds de INTERSALT-studie is het geweten dat een langdurige hoge zoutinname een geleidelijke leeftijdsgebonden stijging van de bloeddruk veroorzaakt van 0,4 mmHg per jaar per 6 gram zoutinname per dag.1 Vermits langdurig verhoogde bloeddruk een belangrijke oorzaak van cardiovasculaire ziekte is, lijkt het aannemelijk dat zoutbeperking tot bloeddrukverlaging en -daling van het cardiovasculair risico zou leiden.2

Frobell RB, Roos HP, Roos EM, et al. Treatment for acute anterior cruciate ligament tear: five year outcome of randomised trial. BMJ 2013;346:f232.

Bij jonge actieve volwassenen wordt voorstekruisbandreconstructie bij ruptuur aanbevolen om terug te keren naar het vroegere sportieve uitgangsniveau. Is dit wel echt nodig? En zo ja, wanneer moet men dan tot heelkunde overgaan?

Yawn BP, Dietrich AJ, Wollan P, et al. In collaboration with the TRIPPD practices. TRIPPD: a practice-based network effectiveness study of postpartum depression screening and management. Ann Fam Med 2012;10:320-9. 

In de eerste drie maanden na de bevalling maakt bijna 20% van de vrouwen een licht tot ernstig depressieve periode door. Tijdelijk verdriet en onmacht, waar traditioneel geluk en vitaliteit worden verwacht.

van den Hombergh P, Schalk-Soekar S, Kramer A, et al. Are family practice trainers and their host practices any better? Comparing practice trainers and nontrainers and their practices. BMC Family Practice 2013;14:23. www.biomedcentral.com/1471-2296/14/23

Volgens een recent onderzoek in Nederland scoren huisartsen-praktijkopleiders en opleidingspraktijken beter dan gemiddeld op diagnostische en therapeutische kwaliteit, management, teamvaardigheden en praktijkorganisatie, interne kwaliteitszorg, werkvoldoening en werkstress.

Henriksson C, Boström A-M, Wiklund I. What effect does breastfeeding have on celiac disease? A systematic review update. EBM 2013;18:98-103.

Op coeliakie werd dit jaar in Huisarts Nu al uitgebreid ingegaan.1,2 De onderliggende etiologie van coeliakie is weinig begrepen. 

Vickers AJ, Cronin AM, Maschino AC, et al.; for the Acupuncture Trialists’ Collaboration. Acupuncture for chronic pain: individual patient data meta-analysis. Arch Intern Med 2012. Sep 10:1-10. doi:10.1001/archinternmed.2012.3654. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 22965186.


Hoewel controversieel, wordt acupunctuur wereldwijd veel gebruikt bij de behandeling van chronische pijn. Om de effectiviteit van acupunctuur in te schatten bij chronische pijn (artrosepijn of aspecifieke chronische pijn ter hoogte van de rug, nek, hoofd of schouder) werd recent een originele meta-analyse uitgevoerd.

Robinovitch S, Feldman F, Yang Y, et al. Video capturing of the circumstances of falls in elderly people residing in long-term care: an observational study. Lancet 2013;381:47-54.


Valincidenten zijn de meest voorkomende oorzaak van niet-intentionele verwondingen bij ouderen (≥65 jaar). In de Angelsaksische landen zijn deze valpartijen in de leeftijdsgroep vanaf 65 jaar verantwoordelijk voor 90% van de heup- en polsfracturen en voor 60% van de hoofdverwondingen.

Mental Health and Work: Belgium. OECD Publishing, 2013. www.inami.fgov.be/information/nl/studies/study-20130129/index.htm Meer info ICF-codering: Towards a common language for functioning, disability and health. Geneva: World Health Organization, 2002.


Mensen met psychische aandoeningen ondervinden problemen op de arbeidsmarkt: vier op vijf melden verminderde productiviteit, ze zijn twee- tot driemaal vaker afwezig door ziekte en de tewerkstellingsgraad ligt vijftien procent lager dan bij mensen zonder mentale problemen.