Huisarts Nu 2016; 45(5)

Rationeel voorschrijven van antibiotica: het was al een hot topic toen ik twaalf jaar geleden de universiteit verliet en toch blijft het een probleem…

Lees meer...

Het is welbekend dat overgebruik van antibiotica leidt tot een toename in antibioticaresistentie en ook dat antibiotica voor de meeste luchtweginfecties worden voorgeschreven in de huisartsenpraktijk,…

Lees meer...

Inleiding

Antibioticaresistentie is door de potentiële stijging in morbiditeit en mortaliteit een internationaal gezondheidsprobleem. Er zijn sterke aanwijzingen dat landen met een groter…

Lees meer...

Een gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie in 12 Europese landen

Inleiding

Volgens het World Economic Forum is antibioticaresistentie tegenwoordig een van de meest prangende en wereldwijde…

Lees meer...

Inleiding

Lageluchtweginfecties (LLWI) zijn een belangrijke ziektelast en worden vaak behandeld met antibiotica. Doorgaans focust onderzoek naar het gebruik van antibiotica op de directe zorgkosten en…

Lees meer...

Inleiding

Ondanks de vaccinatie van kinderen tegen pertussis blijft de aandoening endemisch, voornamelijk omwille van de afnemende immuniteit. In landen waar kinderen routinematig gevaccineerd worden,…

Lees meer...

Inleiding

Als huisarts-in-opleiding kreeg ik enkele patiënten over de vloer die een voorgeschreven antibioticabehandeling voor luchtweginfecties niet of te laag gedoseerd genomen hadden. Ze waren…

Lees meer...

Inleiding

In de huisartsenpraktijk valt het op dat patiënten vaak een voorgestelde antibioticatherapie niet nemen, te laag gedoseerd nemen of vroegtijdig stoppen. Patiënten lijken te weinig…

Lees meer...

Inleiding

Huisartsen zijn een belangrijke partner op het vlak van preventie. Het voorkomen van langdurige uitval wegens psychische klachten op het werk maakt daar deel van uit.1 Het aantal langdurig…

Lees meer...

Inleiding

Voorkamerfibrillatie (VKF) is geassocieerd met een hogere mortaliteit en hospitalisatiegraad.1 Het risico op cerebrovasculair accident (CVA) is vijfmaal verhoogd en het risico op congestief…

Lees meer...

Inleiding

Voorkamerfibrillatie (VKF) is na extrasystole de meest voorkomende hartritmestoornis.1 Eén zesde van de CVA’s treedt op bij patiënten met VKF.1 Doordat een derde van de…

Lees meer...

Veel meer dan dat is het niet: enkele ampullen deskundig intraveneus toegediend en weg is het leven, stopt het hart, verwijdt de pupil, verslapt de spiertonus en begint het rouwproces van de familie.…

Lees meer...