2016; 45e jaargang

We leven gelukkig langer maar we zijn hierdoor vooral langer ziek. Dit is niet de hele waarheid, want de meeste patiënten behouden een behoorlijke kwaliteit van leven ondanks hun ziektelast. Dit…

Lees meer...

Vóór de val van het communisme werd de eerstelijnszorg in Polen verstrekt door internisten, kinderartsen, artsen met andere specialisaties en zelfs artsen zonder beroepsopleiding. In de…

Lees meer...

In Polen wordt de gezondheidszorg betaald via een verplichte zorgpremiebijdrage. Het National Health Fund (Narodowy Fundusz Zdrowia - NFZ) beheert dit systeem van verplichte ziektekostenverzekering en…

Lees meer...

Er zijn maar enkele landen in Europa die onderzoeksvaardigheden in hun huisartsenopleiding inbouwen. Nochtans is onderzoek een van de drie basispijlers (onderwijs, onderzoek, kwaliteitsverbetering)…

Lees meer...

Sinds het begin van de 19e eeuw werken artsen in Afrika en Nigeria als huisartsen in de eerstelijnszorg en in landelijke ziekenhuizen zonder verdere opleiding. In 1981 is Nigeria met een opleiding in…

Lees meer...

Acute luchtweginfecties zijn een van de voornaamste redenen voor het consulteren van de huisarts en voor het voorschrijven van antibiotica. Omwille van de wereldwijd nog steeds toenemende resistentie…

Lees meer...

In de titel van dit kort onderzoeksartikel valt onmiddellijk het toverwoord in het kader van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker: overdiagnose. Over overdiagnose is de laatste jaren ontzettend…

Lees meer...

Breederveld R, Middelkoop E, Vos G. Het brandwondenformularium. Een praktische leidraad. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2014: 92 blz. ISBN 978-90-368-0437-0

Dit zakboekje is voornamelijk gericht op…

Lees meer...

Boerjan S. Als eten een zorg wordt… het maaltijdgebeuren bij personen met dementie. Leuven: Acco Uitgeverij; 2013: 136 blz. ISBN 978-90-3349-253-2

Dit boek wil het maaltijdgebeuren bij personen…

Lees meer...

Leijten C, Theunisse A. Burn-out en naastbetrokkenen. Amsterdam: Uitgeverij Boom; 2013: 238 blz. ISBN 978-94-6105-502-6

‘Burn-out is het nieuwe fibromyalgie’ hoor je wel eens fluisteren in…

Lees meer...