Huisarts Nu 2015; 44(5)

Elke dag start ik met het inlezen van nieuwe data in het EMD (labo, technische onderzoeken, preventieve onderzoeken, brieven van specialisten,...). Dit vraagt slechts een geringe inspanning. Enkele…

Lees meer...

In Australië bestaat al 40 jaar lang een algemene ziekteverzekering: Medicare. In 2011-2012 besteedde Australië ongeveer 140 biljoen AUD aan gezondheidszorg (9,7 biljoen AUD voor…

Lees meer...

Hayward RA, Reaven PD, Wiitala WL, et al. Follow-up of glycaemic control and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. NEJM. 2015;372:2197-206. doi: 10.1056/NEJMoa1414266

In 2009 werden de…

Lees meer...

Hersch J, Barratt A, Jansen J, et al. Use of a decision aid including information on overdetection to support informed choice about breast cancer screening: a randomised controlled trial. Lancet…

Lees meer...

In de grondwet van Brazilië staat gebeiteld dat het een verplichting is om voor alle burgers gezondheidszorg te organiseren. De openbare gezondheidszorg en het eerstelijnsprogramma ‘Family…

Lees meer...

Senn CY, Eliasziw M, Barata PC, et al. Efficacy of a sexual assault resistance program for university women. N Engl J Med 2015;372:2326-35. doi: 10.1056/NEJMsa1411131

Vrouwelijke studenten lopen een…

Lees meer...

Wilt T, Harris R, Qaseem A. Screening for Cancer: Advice for High-Value Care from the American College of Physicians. Annals of Internal Medicine 2015;162:718-25.

Er is heel wat te doen over de voor-…

Lees meer...

Schoenmakers B, De Lepeleire J, Aertgeerts B. Praktijkmanagement voor de huisarts. Leuven: ACCO Uitgeverij; 2014:184 blz. ISBN 978-903349-351-5

Als negendejaars is het de bedoeling dat ik al eens…

Lees meer...

Bröker L, Eekhof J (red.). Ontwikkelingen in de oncologie. Klinische relevantie voor de huisarts. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2013: 263 blz. ISBN 978-903680-435-6

Kankerpatiënten…

Lees meer...

Verhagen A, Alessie J. Evidence based diagnostiek van het bewegingsapparaat. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2014: 178 blz. ISBN 978-90-368-0760-9

Dit boek biedt een wetenschappelijk onderbouwde…

Lees meer...

de Vries T, Brand P, Heineman E. Klinisch onderwijs en opleiden in de praktijk. Deel 2: organiseren, begeleiden, leiderschap. Houten: Prelum Uitgevers; 2012: 186 blz. ISBN 978-90-856-2116-4

Als…

Lees meer...

Resultaten van een interactieve en patiëntgerichte webmodule

Inleiding

Zowel slaapproblemen als hypnoticagebruik nemen in onze maatschappij een belangrijke plaats in. Volgens Anthierens gebruikt…

Lees meer...

Interview met psychologe Kim Beernaert

In haar doctoraat pleit psychologe Kim Beernaert voor een dringende aanpassing van het palliatief statuut. Deze zorg moet vroeger opgestart kunnen worden en niet…

Lees meer...

Wat is de toekomst?

Inleiding

In de tweede helft van de 20e eeuw beschikten veel huisartsen in hun praktijk over een beperkte set van laboratoriumtesten die zij zelf uitvoerden (albuminurie door…

Lees meer...

De resultaten van de waardevolle Vlaamse studie naar sneltesten in dit tijdschrift zijn opvallend (zie blz. 196). Het beperkte actuele gebruik staat in schril contrast met de grote behoefte aan nieuwe…

Lees meer...

Paracetamol als casus

Inleiding

In Europa is de markt van de generische middelen enorm gegroeid. De verkoop loopt sterk uiteen in de verschillende landen, maar varieert van 10% tot 90% van de totale…

Lees meer...

Mobile health is de ‘missing link’ in geïntegreerde zorg en welzijnszorg. Zorg verschuift hierdoor van residentieel naar ambulant en op langere termijn naar de individuele…

Lees meer...

De toename aan literatuur neemt vandaag bijna exponentiële vormen aan. Wanneer we alleen al de wetenschappelijke literatuur over ‘diabetes mellitus type 2’ trachten te isoleren via…

Lees meer...

Inleiding

Wat je moet weten

Doel

Veel tijdschriftredacteuren (en reviewers) geven tegenwoordig de voorkeur aan een korte en op het onderwerp toegespitste inleiding. Doel van de inleiding is om de…

Lees meer...

Methoden

Wat je moet weten

Doel

Als je een wetenschappelijk onderzoek als een smakelijk kennisgerecht beschouwt, dan is de paragraaf over methoden zoiets als een recept waarin de voor het onderzoek…

Lees meer...

Hij lachte niet veel, hoogstens liet hij een glimlach zien. Hij was meestal wat verlegen en onderdanig, en hield zijn hoofd nu wat schuin.
Die morgen lag hij al urenlang in zijn bed in hun slaapkamer,…

Lees meer...