Huisarts Nu 2015; 44(3)

Wat moeten we ervan denken dat meerdere jaren na de geboorte van het voorschrijven op stofnaam bijna niemand erin slaagt om dergelijk voorschrift correct te maken? Het is quasi uitgesloten dat de…

Lees meer...

Perkins GD, Lall R, Quinn T, et al. Mechanical versus manual chest compression for out-of-hospital cardiac arrest (PARAMEDIC): a pragmatic, cluster randomised controlled trial. Lancet 2015;385:947-55.…

Lees meer...

Gauderman WJ, Urman R, Avol E, et al. Association of improved air quality with lung development in children. N Engl J Med 2015;372:905-13.

Inademen van vervuilde lucht door verkeersgerelateerde…

Lees meer...

Machado GC, Maher CG, Ferreira PH, et al. Efficacy and safety of paracetamol for spinal pain and osteoarthritis: systematic review and meta-analysis of randomised placebo controlled trial. BMJ…

Lees meer...

Voor mij zit een zestigjarige vrouw op een stoel aan de tafel van haar kamer in een psychiatrische inrichting. Ze spreekt traag en monotoon, zonder mimiek, en komt gelaten over, alsof ze dit verhaal…

Lees meer...

Ondersteunende en belemmerende factoren in de huidige softwarepakketten

B. Verplancke, M. Ajaji, R. Remmen, J. Fraeyman

SAMENVATTING

Een voordelig voorschrijfgedrag van artsen kan leiden tot…

Lees meer...

Onderzoek in een wijkgezondheidscentrum

N. Rasschaert, K. Hendrickx

SAMENVATTING

Hoewel een zeer prevalente aandoening, blijft urine-incontinentie vaak een ondergerapporteerd probleem. Slechts de…

Lees meer...

Analyse van implementatie en zorginhoud

J. Stulens, D. Vantroyen, J. Lisaerde, J. De Lepeleire

SAMENVATTING

Kwaliteitsvolle vroegtijdige zorgplanning en levenseindezorg krijgen steeds meer aandacht…

Lees meer...

Een literatuurstudie

B. Leysen, J. Wens, B. Van den Eynden

SAMENVATTING

De vroegtijdige herkenning van palliatieve patiënten is een vrij nieuw gegeven in de Vlaamse huisartsenpraktijken.…

Lees meer...

Meer euthanasieverzoeken en bereidheid bij artsen

K. Chambaere, R. Vander Stichele, F. Mortier, J. Cohen, L. Deliens

Dit artikel is een ingekorte vertaling van:
Chambaere K, Vander Stichele R, Mortier…

Lees meer...

Een kwalitatief onderzoek in zestien Vlaamse huisartsenwachtposten

T. Boogaerts, H. Bossaert, K. Maertens, A. Neyrinck, I. Vanden Bussche, J. Vanderhoydonck, S. Van Baelen, B. Schoenmakers

SAMENVATTING…

Lees meer...

Vergelijkende studie over de werking en tevredenheid van huisartsen en patiënten

M. De Vries, L. Dendooven, T. Wuyts, S. Van Baelen, B. Schoenmakers

SAMENVATTING

Eén van de taken van de…

Lees meer...