Huisarts Nu 2015; 44(2)

Het is ontluisterend om vast te stellen hoe collega’s met de beste bedoelingen en met veel inzet worstelen met hun EMD. Toch zouden patiëntenzorg en zorg voor een operationeel EMD synoniem…

Lees meer...

Wallace E, Salisbury C, Guthrie B, et al. Managing patients with multimorbidity in primary care; a clinical review. BMJ 2015;350:h176 doi:10.1136/bmj.h176

Meer en meer mensen lijden aan meer dan…

Lees meer...

Lipska K, Ross J, Miao Y, et al. Potential Overtreatment of diabetes mellitus in older adults with tight glycemic control. JAMA Intern Med doi:10.1001/ jamainternmed.2014.7345

Het is gekend dat…

Lees meer...

Heneghan CJ, Onakpoya I, Thompson M, et al. Zanamivir for influenza in adults and children: systematic review of clinical study reports and summary of regulatory comments. BMJ 2014;348: g2547.

Deze…

Lees meer...

William M, Crane C, Barnhofer T, et al. Mindfulness-based cognitive therapy for preventing relapse in recurrent depression: a randomized dismantling trial. J Consult Clin Psychol 2013; 82:275-86.

Als…

Lees meer...

Arbyn M, Haelens A, Desomer A, et al. Welke screening voor baarmoeder- halskanker? – Synthese. Health Technology Assessment (HTA). Brussel: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE);…

Lees meer...

Kan ik het anders stellen: dat ze in alle soorten komen, de patiënten? Eén bepaalde soort verdient onze speciale aandacht, met name de Zwarte Pieten. Het zijn de mensen die in een groep…

Lees meer...

Onderzoek naar de aanpak door huisartsen

I. Neyens, J. Vanderhaegen, C. Van Audenhove

Samenvatting

De huisarts vormt een belangrijke sleutelfiguur in de zorg voor mensen met problematisch…

Lees meer...

Enthousiaste huisartsen getuigen

E. Samyn, A. Thoen, K. Herweyers, S. Comes, J. Wens

Samenvatting

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde Domus Medica ook in 2013 een inwooncursus met dat jaar als thema…

Lees meer...

Resultaten uit het project ‘Zoet Zwanger’

S. Verstraete, F. Muylle, K. Benhalima, K. Decochez, R. Devlieger, C. Mathieu , A. Verhaegen, J. Wens

Samenvatting

Vrouwen die…

Lees meer...

Richtlijnen, diagnose en behandeling

G. Vercaeren

Samenvatting

Huisartsen zijn vaak het eerste aanspreekpunt bij een vermoeden van ADHD of aandachtsdeficiëntie en hyperactiviteitstoornis.…

Lees meer...

Uitwisseling tussen huisartsen en palliatief verpleegkundigen

P. Pype

in een palliatieve zorgsituatie kunnen huisartsen en palliatief verpleegkundigen van elkaar leren. in de literatuur wordt dit…

Lees meer...

Een interviewonderzoek bij palliatief verpleegkundigen

P. Pype, F. Mertens, M. Deveugele, A. Stes, B. Van den Eynden, J. Wens

Dit artikel is een ingekorte samenvatting van: Pype P, Mertens F,…

Lees meer...

Een focusgroepenstudie

T. Reyniers, D. Houttekier, H.R. Pasman, R. Vander Stichele, J. Cohen, L. Deliens

Dit artikel is een ingekorte samenvatting van: Reyniers T, Houttekier D, Pasman HR, Vander…

Lees meer...

Een digitale toepassing voor administratieve vereenvoudiging

In dit tweede artikel over ICT-toepassingen in de medische sector wordt de toepassing MyCareNet verduidelijkt. De belangrijkste actoren uit…

Lees meer...

Een grote uitdaging voor huisartsen, onderzoekers en bio-informatici

Multimorbiditeit is niet alleen een uitdaging voor huisartsen en onderzoekers, maar ook voor bio-informatici. Nieuwe…

Lees meer...