Huisarts Nu 2014;43(2)

Net zoals de jaarlijkse antibioticacampagne van BAPCOC (Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee; www.gebruikantibioticacorrect.be) besteden we met Huisarts Nu ook later dan gewoonlijk nog…

Lees meer...

Roshanov PS, Fernandes N, Wilczynski JM, et al. Features of effective computerised clinical decision support systems: meta-regression of 162 randomised trials. BMJ 2013;346:f657.

In dit groots…

Lees meer...

Free C, Philips G, Galli L, et al. The effectiveness of mobile-health technologybased health behaviour change or disease management interventions for health care consumers: a systematic review.…

Lees meer...

Cooley ME, Park ER. Two-thirds of female smokers aged over 50 die from smokingrelated causes, but quitting before 40 decreases this by 90%. Evid Based Med 2014;19:24.

Deze prospectieve…

Lees meer...

Rolfe A, Burton C. Reassurance after diagnostic testing with a low pretest probability of serious disease: systematic review and meta-analysis. JAMA Intern Med 2013;173:407-16.

Patiënten…

Lees meer...

Grad RM, Pluye P, Shulha M, et al. EBM, CME and the EMR. Evid Based Med 2014;19:1-3.

Roland Grad en zijn collega’s proberen ons warm te maken om een module voor navorming (CME: continuous…

Lees meer...

Een flinke verkoudheid kan al eens uit de hand lopen, niet alleen bij patiënten. Wat doe je als je als huisarts zelf ziek wordt? Wacht je rustig af of grijp je meteen naar de medicatie?

Het begon…

Lees meer...

Interview met dr. Jos De Smedt en prof. dr. Frank Buntinx

Het derde interview in de reeks ‘50 jaar wetenschap’ valt uiteen in twee onderdelen. ’s Morgens neem ik de trein tot…

Lees meer...

Horen, zien en handelen

Hoewel kindermishandeling frequent voorkomt in Vlaanderen, gebeurt slechts 2,3% van de meldingen door de huisarts. De nieuwe Domus Medica-richtlijn Kindermishandeling, die u…

Lees meer...

Hogere participatiegraad, hogere patiënttevredenheid

Samenvatting

Voor forfaitair werkende huisartsenpraktijken is er een financiële tegemoetkoming voor het organiseren van een…

Lees meer...

Is dit efficiënter dan binnen de eigen praktijk?

Samenvatting

De huisartsenvereniging regio Turnhout (HVRT) gaf meer invulling aan het GMD+ en de Gezondheidsgids van Domus Medica door in 2009…

Lees meer...

Internationaal onderzoek bij eerstelijnspatiënten met acute hoest

Dit is een ingekorte vertaling van:

Coenen S, Francis N, Kelly M, et al. Are patient views about antibiotics related to…

Lees meer...

Cross-sectionele studie in negen Europese landen

Dit is een ingekorte vertaling van:

Den Heijer CDJ, van Bijnen EME, Paget WJ, et al. and the APRES Study Team. Prevalence and resistance of…

Lees meer...

Subgroepanalyse van potentiële hoogrisicogroepen

Dit artikel is een ingekorte vertaling van:

Moore M, Stuart B, Coenen S, et al. on behalf of the GRACE Consortium. Amoxicillin for acute lower…

Lees meer...

Vergelijking van nationale gegevens met verschillende meeteenheden

Dit artikel is een ingekorte vertaling van:

Coenen S, Gielen B, Blommaert A, Beutels P, Hens N, Goossens H. Appropriate…

Lees meer...

Wat u altijd al wilde weten…

Het Intermutualistisch Agentschap (IMA) stelt sinds eind 2013 statistieken en indicatoren uit haar databanken online ter beschikking in de IMA-Atlas (atlas.ima-aim.be…

Lees meer...

Verwijzingen door de huisarts van wacht

Samenvatting

Het aantal verwijzingen is een van de parameters om te beoordelen of patiënten met spoedeisende klachten contact opnemen met de wachtpost.…

Lees meer...

Het is niet alleen kleur wat telt

Samenvatting

De toegenomen culturele diversiteit in de samenleving weerspiegelt zich in de consultatieruimte van zorgverleners. Dit artikel wil de culturele…

Lees meer...