Huisarts Nu 2014;43(1)

Vorig jaar peilden we naar uw visie op Huisarts Nu in een uitgebreid lezersonderzoek. U gaf ons hierin heel wat bruikbare informatie en tips, waarmee we deze jaargang rekening zullen houden. Hier en…

Lees meer...

Interview met dr. Jef De Loof en prof. dr. Jan Heyrman

Dit tweede interview rond pioniers in de huisartsgeneeskunde focust op een heel andere invalshoek: het verzamelen en registreren van gegevens.…

Lees meer...

Thompson M, Vodicka TA, Blair PS, Buckley DI, Heneghan C, Hay AD. Duration of symptoms of respiratory tract infections in children: systematic review. BMJ 2013; 347:f7027

Luchtweginfecties…

Lees meer...

Wiles N, Thomas L, Abel A, et al. Cognitive behaviouraltherapy as an adjunct to pharmacotherapy for primary care based patients with treatment resistant depression: results of the CoBalT…

Lees meer...

Gülmezoglu AM, Chandler J, Shepperd S, Pantoja T. Reviews of qualitative evidence: a new milestone for Cochrane [editorial]. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013;11:ED000073. dx.doi.…

Lees meer...

Allen SJ, Wareham K, Wang D, et al. Lactobacilli and bifidobacteria in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea and Clostridium Difficile diarrhoea in older patients (PLACIDE): a…

Lees meer...

Downie A, Williams Ch M, Henschke N, et al. Red flags to screen for malignancy and fracture in patients with low back pain: systematic review. BMJ 2013;347.

Deze interessante review ging na…

Lees meer...

Iedere huisarts kent dat weeë gevoel, van de patiënt die zijn steekkaart opvraagt of gewoon wegblijft. Als je dan voorbij een huis rijdt, maak je scenario’s. Als je hen tegenkomt in het grootwarenhuis…

Lees meer...

Een kritische kijk op het Impulseo I-fonds van het Riziv

Samenvatting

Het Riziv geeft via het Impulseo I-fonds een premie van 20.000 euro aan huisartsen die zich vestigen in een gebied waar een…

Lees meer...

Een bruikbaar stappenplan voor de huisarts

Achtergrond

Een huisarts wordt vaak geconfronteerd met administratieve en minimaal medisch-technische taken, die aan een praktijkassistent uitbesteed…

Lees meer...

Een leidraad bij de opstart van verpleegkundige zorgen in een huisartsenpraktijk

Samenvatting

Aan de hand van een semigestructureerd interview werden drie huisartsenpraktijken bevraagd over de…

Lees meer...

Wat verwachten ouders van de huisarts?

Samenvatting

Uit dit praktijkonderzoek blijkt dat huisartsen een ander idee hebben van de verwachtingen bij een consultatie met een kind met vlekjes dan de…

Lees meer...

Elektronische Informatie over huidziekten in het Nederlands

Casus: dochtertje met hemangioom

Katia is enkele weken geleden bevallen van een flinke dochter Emma. Ze maakt zich zorgen om een in het oog…

Lees meer...

Vroegtijdige opsporing van COPD-patiënten in de eerste lijn

Samenvatting

Onderdiagnose van COPD is een veelvoorkomend probleem in de eerste lijn. Dit wordt ook bevestigd in dit praktijkonderzoek.…

Lees meer...

Of huisartsen spirometrie meer en meer in hun praktijk zullen toepassen, zal vooral afhangen van de invulling van een aantal randvoorwaarden. Er moet tijd voorzien worden, eventueel een deskundige…

Lees meer...

Waarin stemmen ze overeen, waarin verschillen ze?

Samenvatting

Verschillende modellen voor de opvang buiten de kantooruren in de eerstelijnszorg zijn bekend. Het dominante systeem voor Vlaanderen…

Lees meer...