Huisarts Nu 2013;42(5)

Wanneer we als huisarts preventie promoten, blijven we best heel kritisch ten opzichte van het product. Ook hier doen we mensen iets aan en hebben we beter stevige argumenten die onze interventies…

Lees meer...

Tijdens een workshop van het WONCA-congres in Praag in juni jl. lichtte Marc Jamoulle, huisarts in Charleroi, het concept ‘Quaternaire preventie’ (P4) toe. P4 is een nog vrij ‘jong’ concept dat, in…

Lees meer...

Zuber M, Schäfer H-H, Kaiser, W, Erne P. Measuring accuracy of sphygmomanometers in the medical practices of Swiss primary care physicians. Eur J Gen Pract 2013; Early Online 1-4.

We gebruiken hem…

Lees meer...

Van 2000 tot en met 2009 werd in de Verenigde Staten (VS) het 7-valent geconjugeerd pneumokokkenvaccin (7-PCV) aan kinderen jonger dan vijf jaar systematisch toegediend ter preventie van ernstige…

Lees meer...

Shapiro DJ, Hicks LA, Pavia AT, Hersh AL. Antibiotic prescribing for adults in ambulatory care in the USA, 2007–09. J Antimicro. Chemother (2013). doi: 10.1093/jac/dkt301.

In een recent…

Lees meer...

Adler-Milstein J, Salzberg C, Franz C, et al. Effect of electronic health records on health care costs: longitudinal comparative evidence from community practices. Ann Intern Med…

Lees meer...

Anthonsen K, Høstmark K, Hansen S, et al. Acute mastoïditis in children: a 10-year retrospective and validated multicenter study. Pediatr Infect Dis J 2013;32:436-40.

Mastoïditis is een…

Lees meer...

Hoengenaert J.-P. Opvolgrapport Richtlijn voor goede medische praktijkvoering: Stoppen met roken (vierde opvolgrapport, januari 2013). www.domusmedica.be/richtlijnen

In januari 2013…

Lees meer...

Zomer ’98. Een niet-geregistreerde patiënt belt voor een attest van werkonbekwaamheid, omdat ze met de griep zit. Vier dagen hoge koorts, tegen de veertig, en zij is van wacht,…

Lees meer...

Interview over burn-out en de identiteit van de huisarts

Zorgt de huisarts wel voldoende voor zichzelf? Voorkomt hij op tijd ernstigere problemen? En bij wie kan hij dan terecht? We vroegen het aan…

Lees meer...

Preventie vanuit filosofisch, epidemiologisch en economisch standpunt Hoe zien een filosoof, econoom en epidemioloog de evolutie naar meer preventie in de gezondheidszorg? Wat zijn hun kanttekeningen?…

Lees meer...

Welke rol spelen Domus Medica en de huisarts hierin?

Op 14 december 2013 organiseert de Vlaamse overheid een Gezondheidsconferentie over de bevolkingsonderzoeken naar kanker. Domus Medica werkt…

Lees meer...

Een gelijke gezondheidswinst voor iedereen?

Achtergrond

De invloed van sociale ongelijkheid op gezondheid wordt steeds meer onderkend, maar de kloof tussen rijk en arm blijft stijgen. Preventie…

Lees meer...

Een handig instrument om patiënten in beweging te krijgen

Samenvatting

Bewegen op voorschrift is een innovatieve methodiek waarmee de huisarts met een ‘beweegvoorschrift’ voor de patiënt een…

Lees meer...

Van Gezondheidsgids tot richtlijnen en elektronische modules

In 2012 sloot Domus Medica samen met de vier Vlaamse universitaire centra voor huisartsgeneeskunde een vijf-jarige Beheersovereenkomst…

Lees meer...

Resultaten van een pilootstudie

Dit artikel is een ingekorte vertaling van: 
Morreel S, Van Peer W, Verhoeven V. Combining multiple prevention strategies in one health questionnaire: a pilot…

Lees meer...

Resultaten van een praktijkproject

Achtergrond

In verschillende landen zette men reeds de stap naar een georganiseerd preventieconsult. In België werd in 2010 de Gezondheidsgids van Domus Medica…

Lees meer...

Hoe denkt de patiënt hierover?

Samenvatting 

Uit dit onderzoek blijkt dat de patiënten die naar aanleiding van een GMD+-oproepbrief naar de preventieraadpleging kwamen, vooral niet-rokers en…

Lees meer...

Resultaten van een praktijkverbeterend project

Achtergrond 

In de forfaitaire groepspraktijk De Bres werd als praktijkverbeterend project het preventieconsult, op basis van de Gezondheidsgids…

Lees meer...

Een bruikbare opsporingsmethode voor alcohol-, tabak- en ander middelengebruik

De me-ASSIST is een elektronisch screeningsinstrument dat het risico van alcohol-, tabak- en ander middelengebruik bij…

Lees meer...

De principes op een rijtje

Dit jaar kregen alle huisartsen de ‘Belgische gids voor anti-infectieuze behandeling in de ambulante praktijk’ (editie 2012) in de bus. Per klacht of ziektebeeld wordt…

Lees meer...

Resultaten van een multicenterstudie in twaalf landen 

Dit is een ingekorte vertaling van:
Little P, Stuart B, Moore M, Coenen S, et al. on behalf of the GRACE consortium. Amoxicillin for…

Lees meer...

Rol van lokale overheden in het verhogen van de vaccinatiegraad 

Samenvatting

Het district Hoboken startte in 2008 met het persoonlijk uitnodigen van 65-plussers om zich door hun huisarts te…

Lees meer...

Wordt het drukker in een huisartsenwachtpost?

Achtergrond

Door de veroudering van de artsenpopulatie, de vraag naar scheiding tussen praktijk en gezin en het toenemend aantal wachtbeurten…

Lees meer...

Van Binsbergen JJ, Mathus-Vliegen EMH.
Voeding.
Practicum huisartsgeneeskunde, een serie voor opleiding en nascholing. Amsterdam: Reed Business;2011:85 blz. ISBN 978-90-352-3365-2

Het is hoog tijd dat…

Lees meer...

De Rijck E (red.).
Waar wacht je op? Omgaan met stress & streven naar balans.
Groot-Bijgaarden: Decom & Wit-Gele Kruis;2011:136 blz. 
ISBN 978-90-764-1300-6

Dit vlot geschreven boekje is…

Lees meer...

van Heycop Ten Ham B.
Ik voel me zo lelijk. Ingebeelde lelijkheid of body dysmorphic disorder.
Zorgen voor jezelf. Amsterdam: Uitgeverij Boom;2012:124 blz. ISBN 978-94-610-5735-8

Veel mensen…

Lees meer...