2011; 40e jaargang

M. Lemiengre

Met de juiste interventies en preventieve acties willen we zo lang en gezond mogelijk leven. Een ‘gezondheidsgids’, zoals ook Domus Medica heeft uitgegeven, kan dan het juiste receptenboekje zijn om dit te bereiken. Maar hoe werkt het in de praktijk?

Huisarts Nu 2011;40(1):3

In Kort Nieuws deze maand: het voorkomen van hartfalen bij hoge bloeddruk door een antihypertensieve behandeling, actief toezicht op prostaatkanker met laag risico, de veiligheid van statinetherapie bij cardiovasculaire pathologie en leverstoornissen, de invloed van de kledingstijl van de huisarts op het patiëntenvertrouwen, preventie en behandeling van artrose en nieuwe gegevens over de gevolgen van passief roken.

Huisarts Nu 2011;40(1):4-7

P. Wyffels

De communicatiemiddelen zijn enorm geëvolueerd, zodat familie toch in contact kan blijven met opgenomen patiënten. Waar is de tijd toen je nog alleen het diensthoofd telefonisch kon bereiken, die dan zuchtend en tergend traag iemand stuurde om de patiënt te gaan halen?

Huisarts Nu 2011;40(1):8-9

Soorten, frequentie en intensiteit van fysieke activiteit bij gezonde, oudere en chronische patiënten

F. Govaerts

Huisartsen kunnen een belangrijke rol spelen bij het verhogen van de fysieke activiteit van hun patiënten. Niet alleen gezonde en oudere mensen, maar ook chronische patiënten hebben hier baat bij. Een grondige anamnese en kort klinisch onderzoek leveren voldoende informatie om veilig de fysieke activiteit aan te vangen en eventueel op te drijven.

Huisarts Nu 2011;40(1):10-14

De lakmoesproef voor evidence-based medicine?

Th. Christiaens, V. Piesens

De voorbije dertig jaar is cardiovasculaire preventie en behandeling uitgegroeid tot één van de belangrijkste aandachtspunten van de huisarts. Tegelijkertijd is het de perfecte illustratie van de sterktes en valkuilen van evidence-based medicine (EBM).

Huisarts Nu 2011;40(1):15-19

Een kwalitatief onderzoek

R. Bruyninckx, A. Van den Bruel, K. Hanes, F. Buntinx, B. Aertgerts

Bij patiënten met pijn op de borst moet de huisarts beslissen of hij verwijst eerder dan een specifieke diagnose te stellen van een acuut coronair syndroom. Deze studie suggereert dat huisartsen geloven dat zij niet uitsluitend de ‘klassieke’ tekens en symptomen gebruiken bij dit beslissingsproces. Ook achtergrondinformatie over de patiënt, de persoonlijke opinies van de huisarts en zijn ‘pluis/niet-pluis’-gevoel spelen een belangrijke rol.

Huisarts Nu 2011;40(1):20-25

Een observationeel onderzoek

R. Bruyninckx, A. Van den Bruel, B. Aertgerts, V. Van Casteren, F. Buntinx

Volgens deze studie, uitgevoerd met gegevens van het Belgische peilpraktijkennetwerk, wordt de verwijzingsgraad voor patiënten met pijn op de borst beïnvloed door de initiële diagnose en door de zekerheidsgraad van deze initiële diagnose. Is de huisarts onzeker over zijn diagnose, dan stijgt het aantal verwijzingen in alle ziektecategorieën van initiële diagnosen.

Huisarts Nu 2011;40(1):26-31

Proefschrift

R. Bruyninckx, M. Lemiengre, S. Coenen

Een verrassend cijfer in dit proefschrift is dat 85% van de patiënten met een vermoeden van een ernstige hartziekte verwezen werd, onafhankelijk van de mate van zekerheid die de huisarts had over de diagnose. Dit wil ook zeggen dat 15% niet werd verwezen. Heel terecht stelt de auteur dan ook vragen over de drempels die huisartsen hanteren bij verwijzing.

Huisarts Nu 2011;40(1):32-34

Heel wat collega’s verlenen hun medewerking aan onderzoeksopdrachten van de vier universitaire centra voor huisartsgeneeskunde, inmiddels uitgegroeid tot volwaardige academische onderzoekscentra. Deze rubriek wil meer ruchtbaarheid geven aan het vaak uitstekende werk van onze collega-onderzoekers die internationaal publiceren.

Huisarts nu 2011;40(1):35-41

M. Lemiengre

De patiëntgerichtheid komt bij elk contact met elke individuele patiënt telkens opnieuw onder druk te staan. Hoe verder een arts evolueert in dit vak, hoe makkelijker een arts het universele in de patiënt kan detecteren. De patiëntgerichtheid kan dus wel eens in de prullenbak geraken, zonder dat het een ongeluk is.

Huisarts Nu 2011; 40(2):46-47