2010; 39e jaargang

M. Lemiengre

Verantwoordelijkheid nemen voor de patiënt en terzelfder tijd transparant streven naar een wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoording, is binnentreden in een spanningsveld. Hoe…

Lees meer...

In Kort Nieuws deze maand: de taakafbakening tussen huisartsen en spoeddiensten, de nieuwe NHG-Standaard Atriumfibrilleren, waardering van de communicatie tussen huisartsen en specialisten,…

Lees meer...

Praktijkverhalen

P. Wyffels

Van streekwacht zijn is altijd iets speciaals. Welke patiënten zal de huisarts zien? Zal hij de taak aankunnen? Zit alles in zijn trousse? Zijn de medicamenten niet…

Lees meer...

Epidemiologie en risicofactoren

G. Portzky, S. Van Autreve, K. Van Heeringen

Deze review geeft een overzicht van de recente wetenschappelijke inzichten en empirische bevindingen over suïcidaal gedrag.…

Lees meer...

Resultaten van een kwalitatief onderzoek

G. Yildiz, V. Van Vlaslaer, M. Hertogen, D. Avonts

Diabetespatiënten die tijdens de ramadan van zonsopgang tot zonsondergang vasten, lopen risico op ernstige…

Lees meer...

Hoe de kwaliteit van het soa-consult verbeteren?

K. Bovijn, D. Avonts, G. Van Middelem, L. Terryn, M. Ghillebert

Hoe verlopen de soa-consulten in een opleidingspraktijk? En wat wordt aanbevolen…

Lees meer...

Uitwisseling van gegevens en registratie in het EMD

K. Bovijn, D. Avonts, G. Van Middelem, L. Terryn, M. Ghillebert

Een georganiseerde uitwisseling van cervixuitstrijkjes tussen huisarts en…

Lees meer...

Verhoogde kans op recidief?

R. Damoiseaux, N. Bezáková, A. Hoes, A. Schilder, M. Rovers

Een initiële behandeling met antibiotica kan de duur van de klachten bij kinderen met otitis media acuta (OMA)…

Lees meer...

Heel wat collega’s verlenen hun medewerking aan onderzoeksopdrachten van één van de vier universitaire centra voor huisartsgeneeskunde. Willen zij het in de academische wereld waarmaken, dan moeten…

Lees meer...

Praktijkverhalen

T. Jacobs

Als huisarts van wacht raak je soms verzeild in zware nachtelijke gesprekken, terwijl je je amper kan wakker houden. Deze vrouw ontziet niemand en raast een hele nacht door.…

Lees meer...