2006; 35e jaargang

Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering

F. Govaerts, N. Van de Vyver, A. Pilaet

Deze aanbeveling wil huisartsen helpen om de vaccinatiegraad te verhogen bij patiënten die omwille van bepaalde…

Lees meer...

Editoriaal

B. Michiels

Tijdens een influenzapandemie krijgen huisartsen automatisch een cruciale rol toebedeeld. Het is dus een kwestie van er klaar voor te zijn. Een pandemie verschilt van een gewone…

Lees meer...

Meta-analyse over het effect van uitnodigen via rechtstreeks contact

K. Denhaerynck, E. Lesaffre, J. Baele, K. Cortebeeck, et al.

Deze systematische literatuurstudie onderzocht of interventies met…

Lees meer...

Resultaten van een bevraging

P. Vanden Bussche, L. Seuntjens

Er is weinig bekend over het effect van richtlijnen op klinische uitkomsten, over de mate waarin praktijken ze aanhangen en over hun kosten…

Lees meer...

Incidentie van myocardinfarct

C. Truyers, S. Bartholomeeusen, B. Aertgeerts, F. Buntinx

In dit artikel onderzoeken de auteurs het voorkomen van acuut myocardinfarct in de Vlaamse populatie van 1993…

Lees meer...

Kan een ernstige ziekte een meerwaarde betekenen?

M. Snykers

Wanneer een patiënt verneemt dat hij kanker heeft, wordt heel zijn wereld op zijn kop gezet. Toch bezit hij de kracht om zich te blijven…

Lees meer...

Een ruimte-innemend proces

C. De Valck

De psychosociale oncologie houdt zich bezig met de wetenschappelijke studie van de psychosociale aspecten van kanker. In dit artikel wordt een specifiek…

Lees meer...

De vier universitaire centra voor huisartsengeneeskunde zijn inmiddels uitgegroeid tot volwaardige academische onderzoekscentra. Heel wat collega's verlenen er hun medewerking aan…

Lees meer...

Incidentie van prikkelbaredarmsyndroom

C. Truyers, S. Bartholomeeusen, B. Aertgeerts, F. Buntinx

In dit laatste artikel van de reeks over Intego wordt onder meer onderzocht hoeveel mensen hun huisarts…

Lees meer...

Definitie en inhoud

J. De Lepeleire, E. De Stercke

Een literatuurstudie en een groepsdiscussie met een multidisciplinaire expertgroep leverde een model op voor een generiek zorgplan, met elementen…

Lees meer...