2005; 34e jaargang

Wat de huisarts wel en niet mag

T. Blux, L. Heylen

Wat huisartsen moeten weten over de reglementering rond het voorschrijven van logopedische verstrekkingen in het kader van de verplichte…

Lees meer...

Wat is hun relevantie?

R. Vander Stichele

Met dit onderzoek zette doctorandus Vander Stichele de patiëntenbijsluiter weer op de agenda. Het is een belangrijk en relevant onderwerp, maar het lijkt een…

Lees meer...

Een cluster-gerandomiseerd gecontroleerd interventieonderzoek

S. Coenen, P. Van Royen, B. Michiels, J. Denekens

In dit artikel worden de resultaten gerapporteerd van een RCT die het effect naging van…

Lees meer...

De PICO-methode toegepast op een nieuwe trend in de medische opleiding

T. Beckx, S. Coenen, J. Denekens, P. Van Royen

Bevindingen van klinisch-wetenschappelijk onderzoek kritisch beoordelen is een…

Lees meer...

Inleding tot een nieuwe artikelenreeks

S. Bartholomeeusen, C. Truyers, F. Buntinx

Dit eerste artikel van deze nieuwe reeks bespreekt de algemene kenmerken van de Integogegevensbank. Deze databank…

Lees meer...

Algemene gegevens over morbiditeit in de eerste lijn

S. Bartholomeeusen, C. Truyers, F. Buntinx

In dit tweede artikel van de Intego-reeks worden enkele algemene aspecten over morbiditeit in de eerste…

Lees meer...

Een pilootstudie

J. De Lepeleire, M. Creemers, K. Van Tichelt, H. Van Loon

Huisartsen zijn zich over het algemeen te weinig bewust van wat patiënten van hen verwachten. Nochtans is het inlossen van…

Lees meer...

Een kwestie van (over)bruggen?

I. Hermann, B. Van den Eynden, P. Van Royen, J. Denekens

De palliatieve patiënt heeft recht op een integrale holistische zorg. Hiervoor is een intense samenwerking…

Lees meer...

Waarom maken diabetespatiënten in een wijkgezondheidscentrum geen gebruik van de diëtist(e)?

L. Feyen, P. Sunaert, K. Vanoverbeke, J. De Maeseneer

In een Gents wijkgezondheidscentrum werd in 1997 een…

Lees meer...

Een overzicht

J. Lepeleire, L. Paquay, M. Jacobs

In België worden zorgbehoefte en zelfredzaamheid gemeten aan de hand van de beoordeling van ADL-activiteiten. Ook de financiering wordt hieraan…

Lees meer...