2002; 31e jaargang

RIZIV-criteria vormen een dure paradox

M. Lemiengre

De publicatie van belangrijke trials in verband met statinen tijdens de jaren 1994-1998 had tot gevolg dat er nieuwe mogelijkheden kwamen om zowel…

Lees meer...

Grote discrepanties tussen Europese, Nederlandse en Belgische criteria

E. Van Diest, E. Stoffelen, L. Wydooghe, D. Van Duppen, L. Seuntjens, P. Van der Stuyft

In een groepspraktijk in Antwerpen…

Lees meer...

Opvolgbeleid

E. De Bondt, B. Spinnewijn

Er is in de opleiding van de huisarts de laatste jaren heel veel geïnvesteerd. Tijdens de driejarige opleiding krijgen huisartsen in beroepsopleiding (HIBO) de…

Lees meer...

Samenstelling en gestructureerde samenwerking

N. Boffin, R. Cuypers, J. De Smedt, L. Pas

De groepspraktijk in Vlaanderen is nog steeds in grote mate een familieaangelegenheid. Uit een enquête, die op…

Lees meer...

Werkbelasting en tijdsbesteding

N. Boffin, R. Cuypers, J. De Smedt, L. Pas

Dit is het tweede artikel waarin verslag wordt gedaan van een schriftelijke enquête bij 323 Vlaamse huisartsen uit evenveel…

Lees meer...

B. Beyens, K. Dupont, E. Rombaut, R. Weemaes

In Minerva van het Huisarts Nu-nummer van mei 2001 verscheen over het onderwerp'Borstkankerscreening' een kritisch artikel. In 2000 motiveerde de…

Lees meer...

P. Van Royen

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek vormen een belangrijke pijler voor het opstellen van aanbevelingen voor goede medische praktijk. Volgens de principes van de 'evidence-based…

Lees meer...

Aanbeveling voor goede medischa praktijkvoering

J. Vandevoorde, P. Van Royen, H. Loeters, J. De Becker, J. Michels, A. De Sutter

Vaginale klachten vormen één van de meest frequente problemen in de…

Lees meer...

Een enquête naar gebruik en attitudes

Van Royen, A. Van den Bruel, L. De Schampheleire, H. Van Bever

Om de kwaliteit van de gezondheidszorg te bevorderen worden er voor de huisartsengeneeskundige…

Lees meer...

Opmars naar een betere gehandicaptenzorg

B. De Groof

Het in 1991 opgerichte Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap ijvert voor de sociale integratie van gehandicapten.…

Lees meer...