2001; 30e jaargang

Welke zorg is wetenschappelijk, maatschappelijk en etisch verantwoord?

M. Lemiengre

Wat is de positie van de huisarts in Vlaanderen bij de start van deze nieuwe eeuw? De huisarts is een…

Lees meer...

Aanbeveling voor goede medische praktijk

L. Deken, J. Dewachter, F. Govaerts, P. Van royen, W. Van Peer, K. Verhofstadt

Acne vulgaris is een aandoening van de ‘pilosebaceous unit’ of van de…

Lees meer...

Ervaringen en informatiebehoeften

N. Boffin, R. Maes, R. Caris alias Reynders, L. Pas

Hoe vaak worden huisartsen met kindermishandeling in de praktijk geconfronteerd en hoe pakken ze dit aan?…

Lees meer...

Boeckx J, Van den Ende J

Met veel genoegen heb ik de nieuwe aanbeveling over cystitis gelezen. Alhoewel de conclusie waarschijnlijk dezelfde zal blijven, wil ik bij de weg ernaartoe toch enige…

Lees meer...

D. Mermans

Wereldwijd neemt de behoefte aan antistollingstherapie toe. In België wordt die therapie deels opgestart in kliniekverband en in mindere mate in de huisartsenpraktijk. De opvolging is,…

Lees meer...

D. Mermans

Het aantal patiënten dat antistollingstherapie volgt, neemt sterk toe. Een regelmatige verbetering van de therapieschema's en een audit van de klinische praktijk is dus noodzakelijk. Er is…

Lees meer...

Samenwerken en management in duo- en groepspraktijken

D. Grouwels, J. Goedhuys

Op de eerste lijn worden steeds meer groepspraktijken, associaties en samenwerkingsverbanden opgericht. Hierbij komen…

Lees meer...

Evolutie van 1945 tot 2000

H. Neefs, R. Schepers

Na 1945 kwam het specialisatieproces in de geneeskunde in alle West-Europese landen en in de Verenigde Staten in een stroomversnelling. In een aantal…

Lees meer...

Haalbaar voor de huisarts?

P. De Cort

De richtlijnen van de WHO/ISH (World Health Organization/International Society of Hypertension) voor de klinische en therapeutische benadering van hoge bloeddruk…

Lees meer...

Hoeveel dagen zijn nodig om een stabiel bloeddrukniveau te bekomen?

H. Celis, P. De Cort, R. Fagard, L. Thijs, J.A. Staessen

Hoe lang moet de bloeddruk bij oudere patiënten thuis worden gemeten…

Lees meer...