Nieuws - Vaccinaties

De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ) ontwikkelde in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een Draaiboek infectieziekten CLB (2010). Ook voor huisartsen zijn deze fiches zeer nuttig. Ze geven informatie over hoe men een geval best aanpakt, maar ook wat er moet gebeuren om te vermijden dat er nog meer kinderen ziek worden.

De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg (VWVJ) stelt zich als doel 'de kwaliteit van de preventieve jeugdgezondheidszorg te bevorderen'. Hiervoor worden o.a. 'Standaarden' ontwikkeld (Vaccinaties, Visus, Groei en Puberteit, Gewicht, Gehoor, Mondgezondheid, Infectieziekten). De Standaard Vaccinaties werd gelanceerd in 2005 en recent geactualiseerd. Hij richt zich tot jeugdgezondheidswerkers in de CLB (Centra voor Leerlingenbegeleiding), maar kan voor andere vaccinatoren zeker ook waardevol zijn.

Zeker de fiches hepatitis A en B verdienen een grondige lectuur

De fiches over tetanus, difterie en kinkhoest voor volwassenen zijn opgefrist, maar de boodschap blijft bewaard. De Hoge Gezondheidsraad bevestigt ook de cocoonstrategie voor kinkhoestvaccinatie.

Wijziging geconjugeerde pneumokokkenvaccin voor zuigelingen

Vanaf 1 juli 2011 zal het conjugeerd pneumokokkenvaccin voor de zuigelingen veranderen: het 7-valente vaccin wordt vervangen door een 13-valent vaccin. Dit is vooral nodig om een betere bescherming te bieden tegen serotype 19A die sinds de invoering van de vaccinatie met het geconjugeerde pneumokokkenvaccin voor ‘replacement’ ziekte heeft gezorgd.

Mazelen is een zeer besmettelijke acute virale aandoening die overgedragen wordt door hoesten of niezen (aerosolbesmetting). Na 10 dagen treden de eerste symptomen op (hoge koorts, moeheid, conjunctivitis, rhinitis, keelpijn). Na 14 dagen begint de karakteristieke huiduitslag met rode vlekjes die zich op 3 dagen over het ganse lichaam verspreiden.

Omdat het aantal kinkhoestgevallen in België elk jaar toeneemt, wordt sinds 2009 door de Hoge Gezondheidsraad geadviseerd om toekomstige ouders met een boostervaccinatie tegen kinkhoest te beschermen. Studies suggereren een daling van het aantal kinkhoestgevallen bij jonge zuigelingen indien volwassenen in hun omgeving een booster toegediend kregen.

Bestel nu het vaccin via www.vaccinnet.be. Vanaf 1 september 2010 is de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker opgenomen in de Vlaamse basisvaccinatiekalender voor één leeftijdscohorte. Dit wil zeggen dat de vaccinatie wordt aangeboden via het CLB aan meisjes in het eerste jaar secundair onderwijs (of geboortejaar 1998).

Vanaf september 2010 kunnen meisjes in het eerste jaar secundair onderwijs of geboren in 1998 gevaccineerd worden tegen humaan papillomavirus (HPV) met vaccins die door de Vlaamse overheid gratis ter beschikking gesteld worden van de vaccinatoren.

De grieppandemie A/H1N1 van 2009 en de vaccinatiecampagne hiertegen heeft het belang van registratie van vaccinaties opnieuw onder de aandacht gebracht. In 2006 werd Vaccinnet (www.vaccinnet.be) in Vlaanderen operationeel voor de huisartsen. Dit elektronische bestel- en registratiesysteem maakt het mogelijk om de voorraad gratis vaccins van de basisvaccinatiekalender beter te beheren en een juister beeld te krijgen van het aantal gevaccineerde personen1.