Voor artsen is elke patiënt gelijk !

Minister Ducarme komt vandaag met een wetsvoorstel naar het parlement dat voorziet in strenge controles op artsen die medische zorgen verlenen aan ‘mensen zonder papieren’. De minister wil door het oprichten van een dienst van controle-artsen binnen de Hulpkas van ziekte en invaliditeit (HZIV) post factum gaan controleren of de verleende zorg wel daadwerkelijk om ‘dringende medische zorg’ ging. Zo niet zullen de honoraria teruggevorderd worden.

Voor Domus Medica en het Syndicaat van Vlaams Huisartsen is dit meer dan een brug te ver.

Fundamenteel hebben wij twee bezwaren.

1. Deze wet brengt artsen in een onmogelijk dilemma. Het fundament van arts zijn is zorg verlenen aan iedere patiënt die dit nodig heeft. Wij zullen als artsen hierin nooit een onderscheid maken afhankelijk van de status van de patiënt. De internationale verdragen die België ondertekende erkennen ook dit fundamenteel mensenrecht. Het is dus aan artsen om te bepalen welke medische hulp aan een patiënt geboden moet worden waarbij de enige richtlijn de evidence based medicine is.

2. Men gaat nu fors investeren in ‘controle-artsen’ die post-factum moeten bepalen of de medische hulp die was toegediend wel terecht was. Dit zijn zinloze controles die vooral veel geld gaan kosten en de artsen viseren. Op het einde van de rit (wanneer alle diagnoses gekend zijn) is het immers makkelijk om te zeggen of iets onder de dringende medische zorg viel of niet. Aan het begin van het proces is dat onmogelijk.
Het getuigt van een fundamenteel wantrouwen van de overheid in artsen die enkel trachten ook voor deze mensen hun fundamentele mensenrechten te vrijwaren. Rechtstreeks of onrechtstreeks zorgen deze artsen er ook voor dat de gezondheid van de rest van de bevolking verbetert (bv snel inperken tuberculose-besmettingen).

In plaats van met wetsvoorstellen een heksenjacht te openen op artsen die het beste van zich zelf geven, had men beter het KCE-rapport van december 2015 gelezen waar een aantal zeer belangrijke hervormingen werden voorgesteld die zorgen voor een efficiëntere zorg en vereenvoudigde en uniforme administratieve procedures. Dit rapport herkent ook de unieke rol van de arts in deze zorgrelatie door de verantwoordelijkheid over medische beslissingen bij artsen te leggen. Jammer genoeg is dit weer een wetenschappelijk onderbouwd rapport dat niet gevolgd wordt. Wij hopen dan ook dat het parlement deze voorstellen niet goedkeurt en zich voor de hervormingen gaat baseren op het KCE rapport.

Dr. Steven Haesaert
Woordvoerder SVH
Dr. Roel Van Giel
Voorzitter Domus Medica
svh logo Logo domus 3 zonder vereniging van RGB