Minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft beslist om fors te besparen in de werking van vzw Farmaka die actief is in de promotie van evidence based medicine en het verantwoord medicijngebruik. Farmaka heeft hierdoor 28 medewerkers (onder wie de onafhankelijke artsenbezoekers) moeten ontslaan. Het project van Farmaka rond het formularium ouderenzorg zal worden overgeheveld naar een andere organisatie.

Domus Medica, de wetenschappelijke beroepsvereniging van huisartsen in Vlaanderen, vindt dit een onbegrijpelijke beslissing.

Farmaka is één van de weinige onafhankelijke wetenschappelijke organisaties die, zonder invloed van de lobby, huisartsen en andere zorgverleners ondersteunt bij het rationeel voorschrijven van geneesmiddelen en daarbij mee in staat voor een kwaliteitsvolle zorg.

De focus van Farmaka ligt voornamelijk bij hun kritisch wetenschappelijke benadering en het efficiënt overbrengen van informatie naar de huisartsen.
Internationale wetenschappelijke studies rond onafhankelijke artsenbezoekers tonen een verbetering van het voorschrijfgedrag bij betrokken artsen van gemiddeld 4,8%, wat het belang van dergelijke onafhankelijke wetenschappelijke organisatie aantoont.

Domus Medica vindt deze beslissing dan ook totaal onaanvaardbaar en vraagt zich af wie hierbij écht gebaat is.