Persberichten

Tijdens de Jaaropening van Domus Medica afgelopen zaterdag werd, naar jaarlijkse traditie, de Prijs van de Vlaamse en Brusselse huisarts 2017 uitgereikt. De Prijs ging dit jaar naar twee winnaars: dr. Annemie Deleenheer en dr. Jo Butaye, beide gedreven huisartsen met een sterk engagement in de Brusselse wachtdienst en kring.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft beslist om fors te besparen in de werking van vzw Farmaka die actief is in de promotie van evidence based medicine en het verantwoord medicijngebruik. Farmaka heeft hierdoor 28 medewerkers (onder wie de onafhankelijke artsenbezoekers) moeten ontslaan. Het project van Farmaka rond het formularium ouderenzorg zal worden overgeheveld naar een andere organisatie.

Voor artsen is elke patiënt gelijk !

Minister Ducarme komt vandaag met een wetsvoorstel naar het parlement dat voorziet in strenge controles op artsen die medische zorgen verlenen aan ‘mensen zonder papieren’. De minister wil door het oprichten van een dienst van controle-artsen binnen de Hulpkas van ziekte en invaliditeit (HZIV) post factum gaan controleren of de verleende zorg wel daadwerkelijk om ‘dringende medische zorg’ ging. Zo niet zullen de honoraria teruggevorderd worden.

Hoe kan Vlaanderen de chronische zorg efficiënt organiseren via de zorgregio’s? Domus Medica formuleerde hierover zeventien aanbevelingen in haar eindrapport over de zorgregio’s, gebaseerd op de ruime input van meer dan 1300 zorgverleners uit heel Vlaanderen. Het eindrapport werd aan minister Vandeurzen voorgesteld.

Als sporters in het weekend een blessure oplopen, kunnen ze altijd contact opnemen met een huisarts. Een speciaal wachtnummer voor sportblessures, zoals onlangs in Limburg werd gelanceerd, doorkruist het eerstelijnsaanbod van de huisartsenwachtdienst. Het is nog altijd onvoldoende bekend dat mensen in geval van een niet-levensbedreigend gezondheidsprobleem het beste eerst contact opnemen met een huisarts.

De vertegenwoordigers van de artsensyndicaten en huisartsenorganisaties werden op donderdag 29 oktober ontvangen op het Kabinet van Minister Maggie De Block om meer toelichting te krijgen over de beslissing om het bedrag van 10,2 miljoen euro, dat nodig is voor de verdere uitbouw van huisartsenwachtposten (HWP), te bevriezen. De gedeeltelijke vrijgave van ongeveer 5 miljoen aan subsidies, die deel uitmaakten van het medico-mutualistisch akkoord van 2015, wordt onderworpen aan maatregelen die door het Kabinet werden uiteengezet maar waarover geen concrete details werden gecommuniceerd. Het Kabinet van de Minister stelt op zeer algemene wijze:

Op 1 december 2015 werd Dr. Patrik Roelandt door een patiënt vermoord te Izegem, ter gelegenheid van een huisbezoek. Op 5 december 2017 start het proces te Kortrijk. Veiligheid voor zorgverleners is een absolute topprioriteit voor Domus Medica en PRaag (Patrik Roelandt Anti-Agressie Groep). Op ons aandringen nam de overheid al enkele concrete maatregelen, maar we vragen nog meer preventieve maatregelen.

Maandag, 26 oktober 2015. – Vorige week heeft Minister van Volksgezondheid Maggie De Block, zonder enig overleg met de vertegenwoordigers van de huisartsensyndicaten, haar budget 2016 voor gezondheidszorgen voorgesteld. Het budgetvoorstel werd afgewezen door de Algemene Raad van het RIZIV.

De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) werkt hard en constructief verder aan het bereiken van een nieuw conventieakkoord voor 2018. Nu de onderhandelingen lopen, worden de verschillen in visie met de andere syndicaten steeds duidelijker.

Domus Medica en Wachtposten Vlaanderen sloten vorige week officieel een samenwerkingsovereenkomst af om de werking van de wachtdienstorganisatie en huisartsenwachtposten verder te optimaliseren.