Sinds februari is het gebruik van eAttest mogelijk. Dit blijft een dienst met veel potentieel dat vooral voor de patiënt een grote meerwaarde kent. Ook voor de arts kan dit het geval zijn, maar dit op voorwaarde dat de applicatie optimaal functioneert. Er blijven echter onopgeloste problemen. Voor één van deze problemen stelt Domus Medica nu een tussenoplossing voor.

Het eerste probleem is de problematiek van de fiscale rapportering. Deze is ondertussen opgepikt geweest door de medicomut, en voor de zomervakantie zou de oplossing rond moeten zijn. Dit zal echter inspanningen vereisen van MyCarenet en de softwareproducenten, dus Domus Medica hoopt dat de timing gerespecteerd wordt.

Verder laten vele artsen weten dat een foutief attest niet kan gewijzigd of geannuleerd worden. Een meer permanente oplossing is hiervoor noodzakelijk, en ook dit op korte termijn. Als tussenoplossing stelt Domus Medica volgende werkwijze voor:

  1. Verwittig de betreffende mutualiteit met de vraag om het attest te annuleren. Gezien het ontbreken van een permanente oplossing en de automatische terugbetaling zal de verzekeringsinstelling vaak genoodzaakt zijn om het bedrag terug te vorderen van hun lid. Informatie die zeker moet worden doorgegeven:
    • Naam van de patiënt
    • NISS nummer
    • Datum en nomenclatuur van attest
  2. Maak een nieuw attest op via eAttest, eFac of op papier

Domus Medica beseft dat dit een weinig elegante oplossing is, maar het is momenteel de enige mogelijkheid voor wie eAttest gebruikt en correcties wil doorgeven. Er wordt verder gepleit voor een permanente oplossing.