Patiënten werden in het kader van de 7de nationale handhygiënecampagne bevraagd over hun ervaringen. Uit de resultaten blijkt dat ¾ van de patiënten het op prijs stelt dat zij aangemoedigd worden om over handhygiëne te praten met de zorgverleners. Deze nieuwe inzichten kunnen we gebruiken om toekomstige campagnes bij te sturen.

Patiënt kan bijdragen aan betere zorgkwaliteit

Patiënten kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan de verbetering van de handhygiëne in ziekenhuizen. "Als een patiënt ziet dat zijn zorgverlener zijn handen niet ontsmet voor de consultatie, dan kan hij hem daarop aanspreken. Uit de resultaten van onze enquête blijkt dat de patiënten bereid zijn om deze taak op zich te nemen.", zegt Hélène De Pauw, onderzoekster bij Sciensano. Deze nieuwe inzichten kunnen we gebruiken om toekomstige campagnes bij te sturen. De bevraging wordt dan ook best tijdens een volgende campagne herhaald.

Ook de Hoge Gezondheidsraad meldt, in zijn recente herziening van de aanbevelingen voor handhygiëne (externe link), dat het belangrijk is dat de betrokkenheid van patiënten toeneemt. Patiënten kunnen ook volgens hen bijdragen tot een betere zorgkwaliteit.

Die mening is ook Maggie De Block, minister van Volksgezondheid, toebedeeld: “Ben je als patiënt niet zeker dat je zorgverlener zijn handen heeft gewassen voor aanvang van de consultatie? Spreek hem daar dan gerust over aan, want je hebt recht op een goede handhygiëne. De handhygiëne bij zorgverleners in het ziekenhuis is de voorbije jaren sterk verbeterd, onder meer dankzij de verschillende sensibiliseringscampagnes. Maar elk jaar lopen wel nog altijd ruim 100.000 patiënten een infectie op in het ziekenhuis door een gebrek aan handhygiëne. Er is dus zeker nog ruimte voor verbetering. Vanuit de overheid blijven we daar dan ook inzetten, en ook patiënten kunnen een rol spelen door actief vragen te stellen.”


Zie ook: