In 2016 werd de diabetespas vervangen door het zogenaamde voortraject diabetes type 2. De patiënten die daaronder vallen, worden opgevolgd door hun huisarts. Gisteren verscheen in het Belgisch Staatsblad een KB dat ook andere zorgverstrekkers bij dat voortraject betrekt.

Vanaf 1 mei kunnen diabetespatiënten die tussen 15 en 69 jaar oud zijn én een verhoogd cardiovasculair risico lopen (BMI>30 en/of arteriële hypertensie), genieten van een educatieprogramma. Ze hebben recht op maximaal 4 terugbetaalde educaties per kalenderjaar. De huisarts kiest samen met de patiënt uit vijf verschillende educaties, waaronder een educatie rond therapietrouw die door de apotheker wordt gegeven. Het gaat om ongeveer 130.000 patiënten. Het Riziv schat dat 70% van hen, ruim 90.000 patiënten, daar in het eerste jaar gebruik van zal maken. Minister De Block heeft daarvoor 8,75 miljoen euro vrijgemaakt.

Begeleidingsgesprek GGG

diabetes2 grAlvorens de medicamenteuze behandeling bij onvoldoende symptoomcontrole op te drijven, is het zinvol het goed gebruik van geneesmiddelen en de therapietrouw te evalueren en bij te sturen. Beide aspecten komen aan bod op de sessie educatie therapietrouw. Veel patiënten nemen hun geneesmiddelen niet of niet regelmatig. Het gesprek is bedoeld om de patiënt te motiveren en te zoeken naar oplossingen. Een goede therapietrouw is essentieel voor het slagen van de behandeling. De apotheker bezorgt feedback aan de voorschrijvende arts over de bevindingen van het gesprek.


Meer informatie: