Vanaf 6 februari 2018 is het mogelijk om als huisarts gebruik te maken van het eAttest of het elektronisch getuigschrift. Dan worden de getuigschriften rechtstreeks digitaal naar de mutualiteiten doorgestuurd en hoeft de patiënt niet meer zijn getuigschrift binnen te brengen bij zijn mutualiteit. Het gebruik van eAttest is vrijwillig voor de huisarts, er is geen verplichting.

Hoe werkt eAttest?

  1. U raadpleegt de verzekerbaarheid van uw patiënt via uw software. Als uw patiënt de derdebetalersregeling niet geniet, dan brengt uw software u automatisch naar eAttest.
  2. U stelt het elektronische getuigschrift op en stuurt het via eAttest naar het ziekenfonds van uw patiënt.
  3. Enkele seconden daarna stuurt het ziekenfonds u een ontvangstbevestiging. Na aanvaarding van de aanvraag zal het ziekenfonds het bedrag van de terugbetaling overschrijven naar de bankrekening van uw patiënt.
  4. U geeft aan uw patiënt een bewijsstuk (met daarop onder meer het aangerekende bedrag, het bedrag van de honoraria volgens de overeenkomst enz.), waarop ook het nummer van de ontvangstbevestiging staat. Met dat nummer kan de patiënt de verwerking van het elektronische getuigschrift volgen.

Let zeker op het volgende:

  • U moet het elektronische getuigschrift opsturen op de datum van de verstrekking. U kunt dus geen getuigschriften sturen met betrekking tot de toekomst of het verleden. Doet u dat toch, dan volgt er altijd een weigering.
  • Zodra u het nummer van de ontvangstbevestiging hebt ontvangen voor een elektronisch getuigschrift, kunt u het niet meer annuleren of corrigeren. Wees dus aandachtig bij het opmaken van het attest, dat dit zeker op naam van de juiste patiënt staat. Het is voornamelijk opletten als er meerdere patiëntendossiers in het eigen pakket openstaan.
  • Voor arbeidsongevallen is het aan te raden om een gewoon attest te gebruiken, omdat de terugbetaling hiervoor op een andere manier verloopt.
  • In niet alle medische pakketten is eAttest al geïmplementeerd, via http://ned.mycarenet.be/sectoren2/dokter/erkende-softwarepakketten vindt u de stand van zaken.
  • Ten slotte dient er ook voorzichtig te worden omgegaan met attesten voor kinderen, aangezien de ouder van het kind die bij de huisarts langs gaat, niet altijd de begunstigde rekeninghouder voor terugbetaling is. Bijvoorbeeld in het geval van gescheiden ouders kunnen deze situaties zich voordoen, en is gebruik van een gewoon attest dan ook aan te raden.

Omtrent de fiscale gevolgen van het eAttest wachten we nog op antwoord van het Riziv. Domus Medica zal hierover communiceren als er duidelijkheid rond is.

Tot slot kunnen we vanuit Domus Medica melden dat in januari 2018 eAttest grondig getest werd bij 100 huisartsen in België. We hopen dan ook dat eAttest performant zal werken en zullen dit van nabij opvolgen.


Zie ook: www.riziv.fgov.be