Nadat de eerder gecommuniceerde datum van 1 mei 2018 voor de verplichting van het elektronisch voorschrift door het Verzekeringscomité niet was aanvaard, is afgelopen maandag een akkoord bereikt. Voor artsen, tandartsen, specialisten en vroedvrouwen gaat de verplichting nu in vanaf 1 juni 2018.

In een analysetekst die op het Verzekeringscomité voorgelegd werd, gaf AADM al aan dat een aantal pijnpunten een vlotte uitrol in de weg zouden staan: niet-geïnformatiseerde oudere artsen zonder medisch dossier, technische belemmeringen die het voorschrijven op huisbezoek bemoeilijken, onbeschikbaarheid van de dossierloze voorschrijfmodule Paris,… De vraag was om eerder met streefdata te werken dan een verplichte invoering, duidelijkere communicatie rond elektronisch voorschrijven vs papierloos voorschrijven, en een duidelijke strategie voor onder andere de huidige drempels bij onder andere specialisten, huisbezoeken en woonzorgcentra.

De vraag om het opschorten van de verplichte invoer werd niet gevolgd, maar de datum schuift wel wat verder op. Bijkomend zijn er een aantal uitzonderingsmaatregelen toegevoegd aan de beslissing, die de overgang zouden moeten vergemakkelijken en tegemoetkomen aan de probleempunten die AADM al aangegeven had. Zo zijn oudere huisartsen vrijgesteld van de verplichting, dit geldt voor artsen vanaf 62 jaar. Ook voorschriften op verplaatsing, zoals voor huisbezoeken of bezoek van patiënten in een instelling zijn niet onderworpen aan de verplichting. Verder wordt er nog een noodprotocol uitgewerkt met situaties waarin kan teruggegrepen worden naar het papieren voorschrift. Het voorzien van uitzonderingsmaatregelen werd door AADM al als noodzakelijk gezien om een verplichte uitrol dit jaar nog mogelijk te maken. Dat er gedacht wordt aan de moeilijke implementatie op dit moment op huisbezoek en in WZC, en bij niet-geïnformatiseerde oudere artsen, is een belangrijke ontwikkeling. Toch zal de verplichte uitrol een moeilijke oefening worden, en komt deze nog steeds te vroeg.

De PARIS-toepassing voor sporadische voorschrijvers zal in december beschikbaar zijn voor voorschrijvers met een geldig eHealthcertificaat. Deze zal in een overgangsfase ook gebruikt kunnen worden door specialisten of andere beroepsgroepen met voorschrijfrechten die nog niet over een elektronisch dossier beschikken. De verplaatsing van de datum geeft wat meer ademruimte aan de ziekenhuizen die pas starten met de uitrol van een EPD in januari, maar het blijft een korte overgangstermijn voor deze groep voorschrijvers. Een evaluatie van de invoering wordt wel voorzien in 2019.

Het verplicht elektronisch voorschrijven houdt verder nog geen verplichting in tot papierloos voorschrijven. Dit was niet altijd duidelijk in de eerdere communicatie, en het onderscheid en verschil in timing werd op vraag van AADM wel duidelijk scherp gesteld. De huidige manier van werken met het afdrukken van het bewijs elektronisch voorschrift wordt voorlopig aangehouden. Er wordt verwacht dat papierloos voorschrijven mogelijk zal zijn vanaf midden 2019.


Bron: de website van AADM