Softwareproducent Corilus kondigde vorige week een prijsstijging aan van CareConnect vanaf 1 januari 2018. Intussen raakte bekend dat het om een stijging van 37% gaat. Domus Medica reageert samen met heel wat huisartsen verrast op deze plotse en vooral sterke stijging.

De timing van deze aankondiging is uiterst kort. De deadline om het huidige contract met CareConnect voor 1 januari 2018 op te zeggen, is zo goed als verlopen. Bovendien haalde men de verbeterde contractvoorwaarden die met de gebruikers werden onderhandeld, als argument aan om de prijsverhoging te verantwoorden. Dit is een zeer misplaatste actie en suggereert dat de betrokken gebruikersgroepen of Domus Medica op de hoogte waren van of zelfs betrokken waren bij de prijsverhoging, wat zeker niet het geval was. Corilus was zich van die connotatie niet bewust en heeft zich al verontschuldigd hieromtrent.

Domus Medica vreest bijkomend dat dergelijke plotse stijgingen het wantrouwen van huisartsen in de hand werken en aanzetten tot de aanschaf van minder performante of niet-gelabelde software of partiële oplossingen zoals Paris.

Domus Medica stelt wel een hoge kwaliteit en performantie in de softwarepakketten van de huisartsen voorop en beseft zeker dat dit vanuit de huidige prijssetting niet altijd mogelijk is. Echter, als een prijsverhoging noodzakelijk is om een hoge kwaliteit te garanderen, dan moet dit geleidelijk worden doorgevoerd samen met de opwaardering van de software. Er moet altijd een duidelijk verband zijn met evoluties in gebruiksvriendelijkheid, kwaliteit en dienstverlening.
Overleg met de gebruikersgroepen over alle ontwikkelingen in en rond een pakket moet steeds worden nagestreefd. Domus Medica pleit daarom voor een betere en transparantere prijszetting van de verschillende EMD-pakketten en meer communicatie met de klanten en gebruikers hierin. Ondertussen heeft Corilus aangeboden om dit in overleg met Domus Medica verder te bespreken, waarop we zullen ingaan.

Domus Medica pleit daarnaast voor een beter kader waarbinnen de software kan worden ontwikkeld: een sterker beleid van de overheden rond de Roadmap eGezondheid, met een goede ondersteuning van het eHealth-platform en haalbare timings voor de ontwikkeling van nieuwe diensten. We beseffen maar al te goed dat er veel van de softwareproducenten wordt verwacht binnen een vaak niet-realistische context, zonder rekening te houden met de ontwikkeling in het pakket zelf of andere eHealth-diensten.

Ook zijn meer middelen nodig voor de digitalisering van de gezondheidszorg in de eerste, tweede en derde lijn. Tot nu toe werd dit al te vaak gefinancierd door de huisartsen zelf die herhaaldelijk moesten inleveren op de indexering van de erelonen. Er mogen niet nogmaals middelen worden gehaald uit het nu al te krappe budget.

Deze prijsverhoging en andere afspraken rond de EMD’s moeten op tafel wordt gebracht tijdens de volgende besprekingen over de geïntegreerde praktijkpremie. Deze premie heeft als doel om de huisarts te ondersteunen in het gebruik van de diensten om tot een efficiëntere, kwalitatieve zorg te komen. Deze premie moet er zijn voor de huisarts en de ondersteuning van de praktijk en niet louter dienst doen als financiering van het softwarepakket.