In juni werd via een bevraging van de Socialistische Mutualiteiten bij huisartsen gepeild naar hun mening over de organisatie en mogelijke terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg. De enquête is ondertussen verwerkt en gepubliceerd.

psycholoog grDe meest opvallende resultaten zijn:

  • Zeer groot draagvlak voor toegankelijke eerstelijnspsychologische zorg en beperkt toegankelijke tweedelijns gespecialiseerde zorg.
    90% van de huisartsen onderschrijft de meerwaarde van een toegankelijke eerstelijnspsychologische zorg en een op doorverwijzing toegankelijke tweedelijns gespecialiseerde zorg.
  • Er is een quasi algemene consensus (ca. 96%) om de eerstelijnspsychologische zorg te laten uitvoeren door klinisch psychologen (of gelijkgestelde orthopedagogen) met een erkende specifieke eerstelijnspsychologische opleiding.
  • Groot draagvlak om te werken in multidisciplinaire teams.
    Het werken van psychologen op de eerste lijn binnen een lokaal multidisciplinair netwerk wordt onderschreven door ca. 84% van de huisartsen.
  • 95% meent dat gebruik psychofarmaca door terugbetaling psycholoog teruggedrongen kan worden

Huisartsen zijn al langer vragende partij voor een terugbetaling van een bezoek aan de psycholoog. Het budget van 22,5 miljoen euro dat minister De Block vanaf eind 2018 hiervoor reserveert is alvast een begin, maar duidelijk onvoldoende om tot een goede financiering te komen. Het zal belangrijk zijn om binnen het zorgbudget de nodige extra middelen te vinden om eerstelijnspsychologische zorg verder toegankelijk te maken.

Bekijk hier het item in het middagnieuws van VTM o.a. met een reactie van dr. Roel Van Giel.