Vanaf 3 juli kan de geïntegreerde praktijkpremie worden aangevraagd. De procedure vraagt niet te veel tijd, maar er zijn enkele aandachtspunten om in acht te nemen. We willen meegeven hoe vlot de premie aan te vragen, en wat te doen bij betwistingen.

Stap 1: bestand uit EMD pakket halen

Een van de voorwaarden van de praktijk premie is het gebruik van een gelabeld pakket en gelabelde versie.

De lijst van hiervan is beschikbaar op de website van eHealth.

Hierdoor gebeurt de aanvraag in twee delen:

 1. Binnen het EMD maakt men een bestand waarin de producent certificeert dat u met een gelabelde versie werkt. Deze (xml) file dient enkel als bewijs dat u wel degelijk gebruik maakt van een erkend software pakket. Dit bestand bewaart men best op een makkelijk terug te vinden locatie, bijvoorbeeld het bureaublad, om het doorsturen naar de Riziv-toepassing te vereenvoudigen.
  Alle pakketten beschikken over de mogelijkheid om dit bestand aan te maken. Voor instructies over hoe het bestand aan te maken kan u de hulpfunctie van uw pakket consulteren.
 2. Dit bestand dient opgeladen te worden in het aanvraagformulier dat men kan oproepen via MyRiziv

Stap 2: MyRiziv

 1. Via je browser gaat u naar MyRiziv
 2. Klik op de knop ‘OPEN DE WEBTOEPASSING’
 3. Log in met uw eID
 4. In de linker balk ziet u een lijst van toepassingen
  Kies: ‘MIJN PREMIEAANVRAGEN’
 5. In de linker balk kiest u: ‘NIEUWE AANVRAAG’
 6. Vervolgens verschijnen uw persoonlijke gegevens, het type van premie-aanvraag en het premie jaar.
  Klik op ‘VOLGENDE’
 7. U dient nu het XML-bestand op te laden dat u gemaakt heeft in uw EMD.
  Klik op ‘Zoeken’ bij ‘Aanvraagbestand’.
  Selecteer dan het bestand aangemaakt in uw EMD (zoals onder stap 1 gemeld terug te vinden op de opgeslagen plaats, bij voorkeur bureaublad).
  U dient nog de box aan te vinken waarop u verklaart dat u het programma gebruikt hebt.
  Vervolgens: klik op ‘Aanvraag indienen’
 8. U kan dan uw persoonlijke gegevens nog wijzigen: emailadres en bankrekeningnummer. Let
  er zeker op dat deze gegevens correct zijn!
 9. Op het volgende scherm verneemt u het bedrag waarop u volgens de beschikbare gegevens recht heeft, en of uw aanvraag ontvankelijk is (of u met andere woorden in aanmerking komt voor de premie).
  Onderaan de vetgedrukte tekst over het bedrag en motivatie van het toegekende bedrag staat er in het lichtblauw ‘Raadpleeg hier het detail van uw activiteitsgegevens’. Hier kan u uitgebreidere informatie ophalen over uw individuele en groepsscores met betrekking tot het gebruik van E-diensten in de gemeten referentieperiode. U kan dan voor elke parameter zien of u de drempel behaalde.
 10. Er kan vervolgens gekozen worden tussen drie knoppen
  • Ik ga akkoord: u bent het eens met het bedrag van de premie en u wil de aanvraag van de premie bevestigen. Via deze knop kan u de aanvraag definitief verzenden en de aanvraag afronden.
  • Ik ga niet akkoord: u wil de cijfers betwisten, of u bent het niet eens met de beslissing rond de ontvankelijkheid van de aanvraag. Via deze knop opent u een veld waar u een argumentatie kan invoeren. Let er op dat de argumentatie zo volledig en uitgebreid mogelijk is.
  • Aanvraag annuleren: u wil de procedure niet afronden maar op een later moment indienen. De procedure wordt opgeschort.
 11. Na de indiening ontvangt u quasi onmiddellijk een bewijs van ontvangst en een ontvankelijkheidsverklaring met uitleg.
 12. Zo u akkoord was volgt daarna een bericht waarin de ontvankelijkheid omgezet wordt in ‘OK voor betaling’

Bijkomende aandachtspunten

 • Bij registratie van de aanvraag heeft u 60 dagen de tijd om te aanvaarden,te betwisten of te annuleren. Als u gedurende die 60 dagen niets doet (dus niet aanvaardt, niet betwist of niet annuleert), dan zal de status van uw aanvraag automatisch wijzigen naar “OK voor betaling” (in geval van een aanvraag met initiële status “Ontvankelijk”) of “Onontvankelijk” (in geval van een aanvraag met initiële status “Onontvankelijk – betwisting” mogelijk). Hou dus zeker de timing in het oog eens de procedure is gestart.
 • Als u de aanvraag annuleert (en dus niet aanvaardt of betwist), kan u op een later moment een nieuwe aanvraag indienen en start de contestatietermijn (de looptijd van 60 dagen) pas op het moment van het indienen van de nieuwe aanvraag.
 • U bent HAIO en u werkt met een gelabeld EMD? Dan hebt u recht op een premie van 800 EUR. Deze premie kan men ook aanvragen via de MyRiziv-toepassing. Er moet dan eveneens een aanvraagbestand aangemaakt worden volgens de bovenstaande procedure.
 • De aanvraagperiode loopt van 3 juli tot 31 oktober.
 • Betaling gebeurt voor eind 2017, maar meestal binnen de twee maanden
 • De betaling gebeurt op het rekeningnummer waarop in het verleden de praktijktoelage of telematicapremie werd gestort. Als deze ongewijzigd is hoeft u dit rekeningnummer niet opnieuw op te geven. U kan het rekeningnummer ook wijzigen via: ‘Uw financiële gegevens aan ons mededelen’
 • Gebruikt u geen aanvaard softwarepakket en u wenst als erkend huisarts de basispremie van 1500 EUR aanvragen, dan kunt u uw aanvraag schriftelijk indienen via het aanvraagformulier geïntegreerde praktijkpremie 2016 beschikbaar op de Riziv website
 • Als u volgens de Riziv - gegevens niet in aanmerking komt voor de basispremie, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. U kan de beslissing via een aangetekende brief betwisten bij de leidend ambtenaar van de Dienst Geneeskundige Verzorging binnen 60 dagen vanaf de datum van de schriftelijke kennisgeving van de beslissing.