Door de toenemende vragen over de modaliteiten en uitbetalingsvoorwaarden van de geïntegreerde praktijkpremie heeft AADM een officieel schrijven gestuurd naar de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen van het Riziv.

Hierin is om duidelijkheid gevraagd, zowel wat de timing van de aanvraagprocedure betreft (gepland voor juli 2017), als de cijfers van 2016 en de planning voor 2017. Het Riziv heeft hierop beslist om een werkgroep samen te roepen op vrijdag 2 juni, om zo snel mogelijk de gevraagde duidelijkheid te bieden.

Domus Medica en AADM vragen uitdrukkelijk de geplande timing van de aanvraagprocedure 2016 te respecteren. Als de parameters van 2016 niet correct bepaald kunnen worden, vraagt AADM om deze als voldaan te beschouwen.
Gezien de onduidelijkheden in 2016, wordt in 2017 best dezelfde lijn aangehouden voor het basiscriterium. Waar cijfers van 2016 aantonen dat een bepaald criterium voor een parameter onrealistisch was, dient dit voor 2017 wel te worden aangepast.

Voor 2017 moeten correcte cijfers over alle parameters beschikbaar zijn, zodat artsen hun eigen evolutie kunnen opvolgen. Procedure en uitbetaling voor 2017 dienen een veel sneller traject te volgen dan in 2016.