Deze week heeft spoedoverleg tussen Domus Medica en de FOD Sociale zekerheid enkele concrete actiepunten opgeleverd dat zou moeten leiden tot het verbeteren van de functionaliteiten binnen My Handicap. Zo krijgt de patiënt nu steeds een papieren bericht dat hij zich bij de huisarts dient aan te melden om het formulier in te vullen.

Waar voorheen dit referentienummer nodig was om het formulier vanuit het EMD elektronisch via een e-formulier door te sturen, zal dit nu op basis van enkel het rijksregisternummer ingevuld kunnen worden. Het initiatief ligt dus bij de patiënt en de verwittiging van de FOD via eHealthbox is dus niet meer nodig om het formulier elektronisch in te vullen en door te sturen. Ook wordt er gewerkt aan een melding om de arts te informeren dat de aanvraag goed is toegekomen.

U kunt in afwachting in Hector controleren of het formulier is toegekomen (send>gepubliceerd>received). Indien dit niet verschijnt, kan het probleem bij het EMD liggen en neemt u best contact op met uw EMD-producent.
We hopen op korte termijn ook te kunnen informeren rond de oplossingen voor de zich opstapelende technische problemen, en wat de planning is hierrond. De FOD engageert zich om Domus Medica tijdig te informeren over aanpassingen in het systeem en de mogelijke gevolgen voor de huisartsen.