Nieuws - algemeen

Het aantal mensen met een zeldzame ziekte in België, wordt geschat op 660.000 tot 880.000 mensen. Het gaat over zo’n 7000 verschillende aandoeningen. De expertise rond deze aandoeningen zit zeer verspreid en soms wordt de diagnose (daardoor) laat gesteld.

De meeste van deze aandoeningen zijn genetisch en treffen dus een ganse familie. Zowel diegenen die de mutatie geërfd hebben als diegenen die ‘ontsnapt’ zijn moeten omgaan met de gevolgen op de gezondheid, perspectieven en kwaliteit van leven.

Familiale adenomateuze polyposis treft in België zo’n 800 personen. Door de ongebreidelde ontwikkeling van poliepen in de dikke darm, hebben deze een grote kans (90%) tot het ontwikkelen van colorectale kanker. Daardoor is een preventieve ingreep noodzakelijk.

De huisarts ziet gemiddeld één tot twee nieuwe patiënten met colorectaal carcinoom per jaar en eens in de 10 jaar een patiënt met een erfelijke vorm hiervan. Doorverwijzen naar specialisten of naar een expertisecentrum in een academisch ziekenhuis is van levensbelang.

We laten José aan het woord die een bijzonder verhaal vertelt over de rol van de behandelende huisarts bij het stellen van de FAP-diagnose. Drie generaties binnen één familie komen aan bod. 5 personen uit de drie generaties zijn getroffen.


Vijf jaar geleden organiseerde Darmfloraspecialist Jeroen Raes (VIB – KU Leuven) een eerste grootschalige inzameling van stoelgangstalen in Vlaanderen. Aan de 3000 deelnemers aan het Vlaams Darmflora Project werd gevraagd ook een consultatie vast te leggen bij hun huisarts.

Vragen 

  • Ben ik verplicht belastingen vooraf te betalen? 
  • Is een voorafbetaling interessant en wanneer doe ik het dan best? 
  • Hoeveel betaal ik bij voorkeur vooraf? 
  • Gebruik ik best eigen middelen of bankkrediet voor mijn voorafbetaling? 

In de nabije toekomst start een studie die uitgaat van de afdeling gastro-enterologie in UZ Leuven en het Federaal Kennis Centrum voor de Gezondheidszorg (KCE). De federale overheid heeft herkend dat de eerstelijnsgezondheidszorg een grote hoeveelheid kennis en ervaring bezit, vooral over patiënten met functionele maag- en darmklachten. Hiertoe behoren onder andere patiënten met het prikkelbare darm syndroom (PDS), waarvan bekend is dat zij moeilijk te behandelen zijn. De studie richt zich dan ook op het verbeteren van de behandeling van PDS in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde en de Wetenschappelijke Studiegroep voor Reisgeneeskunde raadt alle reizigers naar Brazilië aan zich te laten inenten tegen gele koorts, ongeacht de streek die ze bezoeken.

Op zaterdag 3 februari werd het nieuwe werkingsjaar van Domus Medica feestelijk ingezet in Living Tomorrow in Vilvoorde. Dr. Roel Van Giel verwelkomde de aanwezigen met een pleidooi voor een nieuwe aanpak van het gezondheidsbeleid. Christophe Dekoninck lichtte vervolgens de werking van 2017 toe en de belangrijkste prioriteiten voor 2018. Feest was er ook, met de uitreiking van de Prijs van de Vlaamse en Brusselse huisarts.

Vrije beroepen trappen 2018 af met een kleine maar belangrijke overwinning: voortaan hoeft u geen ‘billijke vergoeding’ meer te betalen als u een streepje muziek speelt in uw wachtzaal. Deze niet meer dan terechte maatregel kwam er onder impuls van De Federatie Vrije Beroepen.

Tot 2018 konden zelfstandigen zonder vennootschap slechts beperkt een aanvullend pensioen opbouwen. Recent kwam daar een optie bij: de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen of de POZ. Dat is een aanvulling op het bestaande systeem van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), dat zowel voor zelfstandigen zonder vennootschap als voor bedrijfsleiders bestaat.

De langverwachte hervorming van de vennootschapsbelasting is vanaf 2018 eindelijk een feit. De grootste blikvanger van het Zomerakkoord verlicht niet alleen de fiscale druk, de regels worden er ook een stukje eenvoudiger op. Dit overzicht schept klaarheid.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) lanceerde vandaag een campagne om het gebruik van slaap- en kalmeermiddelen te verminderen.