Nieuws - algemeen

Vanaf 1 mei zijn er wijzigingen in het voortraject en zorgtraject diabetes type 2. De drie verschillende modules over opstart-, opvolg- en extra educatie worden afgeschaft, maar kunnen nog wel tot eind dit jaar volgens de oude regelgeving worden voorgeschreven en verstrekt. Ook op het vlak van de terugbetaling van zelfzorgmateriaal en aantal verstrekkingen zijn er aanpassingen. Wie vragen heeft, kan ook bij zijn LMN terecht.

De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica informeerde u op 20 maart dat de fiscale afhandeling van het e-Attest problemen opleverde bij de FOD financiën. Op de laatste Nationale Commissie Artsen-ziekenfondsen (23 april 2018) gaf de FOD financiën definitief uitsluitsel over het gebruik van het e-Attest.

Sinds deze week staat de procedure van het sociaal statuut 2018 op de website van het Riziv. Artsen die zijn toegetreden tot het huidige nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen, kunnen hiervan genieten.

Vorig jaar werden in België 8500 tekenbeten gerapporteerd, 17% minder dan in 2016. Er waren meer meldingen in Vlaanderen (58,3%) dan in Wallonië (40,5%) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1,2%).

Domus Medica kreeg recent de vraag naar de beste manier om medisch materiaal in de praktijk te ontsmetten. Verschillende vertegenwoordigers promoten momenteel kleine stoomsterilisators op aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad. Oudere toestellen op basis van heteluchtsterilisatie zijn nog wel bruikbaar, maar bij vervanging kunt u dus best dit nieuwe type stoomsterilisator overwegen.

Op 26 maart 2018 werd een nieuwe versie van MyHandicap gelanceerd, de online applicatie om een tegemoetkoming, parkeerkaart of andere maatregel bij de Directie-generaal Personen met een handicap aan te vragen.

In 2017 voerden de vrijwilligers van de Zelfmoordlijn 15.073 gesprekken met mensen die aan zelfdoding denken en hun omgeving, een lichte stijging (3%) ten opzichte van 2016. Aan de chat werden 22% meer gesprekken gevoerd: 1.898 chatgesprekken, ten opzichte van 1.554 in 2016.

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie werden op 1 april samengevoegd tot Sciensano.

In 2016 werd de diabetespas vervangen door het zogenaamde voortraject diabetes type 2. De patiënten die daaronder vallen, worden opgevolgd door hun huisarts. Gisteren verscheen in het Belgisch Staatsblad een KB dat ook andere zorgverstrekkers bij dat voortraject betrekt.

De ‘Patrik Roelandt Anti-Agressie Groep’ (PRaag) heeft in samenwerking met Domus Medica dit voorjaar een steunfonds opgericht. Met dit steunfonds wil PRaag het thema ‘veiligheid van zorgverleners’ blijvend onder de aandacht houden.