Nieuws - algemeen

In opvolging van het congres over de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen van 16 februari lanceert Vlaams minister van Gezondheidszorg Jo Vandeurzen (CD&V) een oproep om eerstelijnszones te vormen.

Alle studenten geneeskunde die hun basisopleiding in 2017 succesvol afronden, krijgen een universitair opleidingsattest waarmee ze aan een vervolgopleiding tot huisarts of specialist kunnen beginnen.

De Antwerpse huisartsenkringen roepen in een open brief de ziekenhuizen uit de stad op om samen te werken.

Op 4 juli namen 5.048 kandidaat-studenten geneeskunde deel aan het toelatingsexamen arts & tandarts. Van hen slaagde 15%.

Mindfulness voor omgaan met zelfmoordgedachten? Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie is op zoek naar deelnemers voor de Prospect studie!

We vernamen dat dr. Jef De Loof op 7 juli jl. is overleden op negentigjarige leeftijd. Dr. De Loof gaf buiten elke academische omkadering om, het wetenschappelijk onderzoek in de huisartsenpraktijk en ook in de huisartsengeneeskunde in Vlaanderen voor het eerst gestalte.

Deze ochtend ontving Domus Medica een mail waarin dr. Yvan Vandenplas zijn oprechte excuses aanbood aan alle betrokken partijen en meer specifiek aan alle huisartsen voor de ongepaste communicatie over de visietekst van de Academie voor Pediatrie. Hieronder de tekst van zijn verklaring.

“Met een ziek kind ga je beter niet naar de huisarts.” De halve Vlaamse pers opende zaterdag 8 juli 2017 met deze titel. Ongeloof, woede en ontgoocheling waren de terechte reacties bij heel wat huisartsen. Hoe kan men anno 2017 nog zoiets beweren? Huisartsen zijn immers perfect in staat om de zorg voor kinderen op te nemen. Huisartsen zijn experts in het inschatten van de ernst van een situatie en afhankelijk van hun beoordeling het kindje zelf te behandelen of door te sturen naar de pediater.

Bewegen Op Verwijzing, een project om Vlamingen na doorverwijzing van de huisarts meer aan het bewegen te krijgen, breidt steeds verder uit. Na de projecten in Leuven en Mechelen in september 2016, werden intussen al de projectaanvragen van 26 kleinstedelijke gebieden goedgekeurd.

Vanaf maandag 3 juli 2017 zal het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen (ITG) de rol opnemen van expertisecentrum rabiës voor België en bevoegd zijn voor de post expositie profylaxe (PEP) tegen rabiës bij patiënten die hieraan mogelijk werden blootgesteld.

Ander nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4