Nieuws - algemeen

“Iedereen heeft het voor zijn twintigste al eens gedaan”, “Enkel seks met penetratie is echte seks”, “Met HIV kan je geen seks meer hebben”. Nogal wat Vlamingen kampen met misvattingen over seksualiteit. Die staan een positieve beleving van seksualiteit in de weg. Tijd dus om die mythes te ontkrachten.

Op 20 augustus 2018 trok de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) aan de alarmbel in verband met het voorkomen van mazelen in de Europese Regio. In de eerste helft van dit jaar waren er al meer dan 41.000 meldingen van mazelen bij kinderen en volwassenen, waarvan er minstens 37 gestorven zijn. Dit is meer dan het jaarlijks aantal mazelengevallen in de voorbije jaren. De WGO vraagt daarom speciale aandacht voor deze vaccinaties en raadt aan om zeker de vaccinatietoestand na te kijken bij mensen die op reis gaan naar landen waar mazelen momenteel ruim circuleert.

Het aantal personen met dementie stijgt van ongeveer 132 000 in 2018 naar 188.000 in 2035, een stijging van 42,7%. Belangrijkste oorzaak daarvan is de stijgende levensverwachting en de vergrijzing van de bevolking. Hogere leeftijd is dan ook de belangrijkste en meest bekende risicofactor voor dementie.

Jarenlang weigerde de Franstalige overheden in dit land een toelatingsproef te organiseren voor studenten die geneeskunde wilden gaan studeren. Nu de proef toch voor de tweede keer wordt georganiseerd, blijkt ze een maat voor niets.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid brengt enkele weken voor de gemeenteraadsverkiezingen de gezondheidsimpact van het wegverkeer in kaart voor elke Vlaamse gemeente.

De Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle voerde vorig jaar minder, maar wel meer doelgerichte controles uit. Dat blijkt uit het jaarverslag dat de DGEC deze week voorstelde.

We bouwen aan een nieuwe website. Vanaf 17/9 werken we aan een aantal technische aspecten. Daardoor zouden bezoekers ook enige hinder kunnen ondervinden. Het zou bijvoorbeeld soms moeilijker kunnen zijn om aan te melden op de website of vacatures toe te voegen. We proberen dit tot een absoluut minimum te beperken. Alvast dank voor uw geduld.

Het congres CARDIO’018  van de Belgische Cardiologische Liga stond dit jaar in het teken van ‘De praktische benadering van de hartpatiënt’. Hier werd ook een position paper over rodegistrijst voorgesteld door dr. Luc Missault (AZ Sint Jan Brugge).

Met de lancering van de website www.preventiemethodieken.be maakt de Vlaamse overheid duidelijk dat het haar menens is om preventie blijvend hoog op de agenda te zetten.

De Vlaamse huisartsenwachtposten registreren al sinds jaren hun activiteiten. Wachtposten Vlaanderen heeft dan ook bedenkingen bij de registratie zoals ze door het Riziv wordt opgelegd.