Nieuws - algemeen

Nadat vorige week de parameters voor de geïntegreerde praktijkpremie zijn vastgelegd, met de door de Alliantie Artsenbelang - Domus Medica (AADM) gevraagde randvoorwaarden om bestaande problematieken aan te pakken, is de eerste stap hierin gezet.

De foto van dr. Andy Courtens is verkozen als beste inzending voor onze fotowedstrijd tijdens de familiedag in de Efteling op 26 mei. De winnaar werd reeds een Bongobon voor een familiestap toegezonden. Wij danken alle leden voor hun respons op onze wedstrijd!

Enkele maanden na de geplande datum, zijn de parameters voor de geïntegreerde praktijkpremie voor 2018 vastgelegd. Nadat AADM een onrealistisch voorstel van het RIZIV verwierp op de Medicomut van 25/06/18 heeft het kennisdomein ICT van Domus Medica een voorstel gedaan op basis van het systeem van 2016-2017 dat unaniem werd overgenomen door de andere syndicaten.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen formuleert, samen met Kom op tegen Kanker, de Stichting tegen Kanker, de Belgian Society of Medical Oncology, Borstkanker Vlaanderen, Borstkankerman en Vivre comme Avant, een aanbeveling voor minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid De Block, met de vraag om ook voor mannelijke patiënten de terugbetaling van borstkankermedicijnen te voorzien.

FeBelGen, de vereniging die sinds 2001 de generische geneesmiddelenbedrijven vertegenwoordigde, maakt plaats voor Medaxes. Deze bredere koepel neemt het op voor alle geneesmiddelen en zelfzorgproducten die bijdragen tot de toegankelijkheid van de zorg.

In de zomer verhoogt de blootstelling aan luchtvervuiling het risico op sterfte door ademhalings- of hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit een studie van Sciensano. Het instituut maakt duidelijk dat de preventieadviezen niet alleen gelden voor 65-plussers en kinderen, maar ook voor iedereen tussen 25 en 64 jaar.

Gisterenmiddag telden de vertegenwoordigers van de drie artsensyndicaten, waaronder dr. Roel Van Giel, samen met het Riziv de stemmen. In totaal stemden 12.139 artsen waarvan 5.395 huisartsen en 6.754 specialisten. De Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) kreeg daarbij de steun van 1.853 huisartsen en 184 specialisten. Dit vertaalt zich in twee zetels bij de huisartsen in de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen. 

Vanaf 4 juli start de aanvraagprocedure voor de geïntegreerde praktijkpremie van 2017. De procedure verloopt weer via de MyRiziv-applicatie en loopt grotendeels gelijk aan die van 2016.

Vanaf 1 juli biedt de Vlaamse overheid voor de HPV-vaccinatie gratis het vaccin Gardasil 9® aan. Dat vaccin beschermt tegen meer types van het HPV-virus en ook tegen twee types die genitale wratten veroorzaken.

Als het van CD&V-kamerlid Nathalie Muylle afhangt, betaalt de patiënt binnenkort bij een raadpleging enkel nog 4 euro remgeld aan de huisarts. Ze diende deze week een wetsvoorstel in die zin in.