Nieuws - algemeen

Nogal wat Vlamingen kampen met misvattingen over seksualiteit. Seksuologen geven aan dat steeds meer koppels zich zorgen maken over (onrealistische) verwachtingen en nood hebben aan ‘normaliserende’ boodschappen. Het lijkt nochtans alsof iedereen ondertussen wel weet dat de gemiddelde seksfrequentie van de Vlaming niet 2 tot 3 maal per week is, het gemiddelde ligt op 1,2. Toch blijken dit soort misvattingen door herhaling ‘ingesleten’ in de geesten: “Je weet het wel maar toch….”

Op 1 juli 2016 veranderde de FOD Sociale Zekerheid de procedure om medische informatie uit te wisselen in het kader van de erkenning van de handicap. Voortaan neemt de FOD zelf contact op met de behandelende artsen, en dit via eHealth of de post.

De twintig jaar oude voedingsdriehoek werd begin deze week bij het oud papier gezet. Het Vlaams Instituut voor Gezond Leven publiceerde immers twee nieuwe driehoeken die drastisch afwijken van de voorgaande.

Er komt voorlopig geen verplichting voor huisartsen en tandartsen om de meest gebruikelijke tarieven te afficheren. Een wetsvoorstel in die zin werd deze week weggestemd in de kamercommissie Volksgezondheid.

Minister van volksgezondheid Maggie De Block wil meer controle uitoefenen op het voorschrijven van ziektebriefjes bij artsen.
Dokters die patiënten langer arbeidsongeschikt schrijven dan ‘gemiddeld’, zullen hiervoor verantwoording moeten afleggen bij het Riziv.

In opdracht van de Vlaamse overheid heeft het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling een brochure opgesteld, die meer duiding geeft bij seksueel misbruik van minderjarigen. U vindt hierin een overzicht van de begrippen en dynamieken en mogelijke stappen om seksueel misbruik te signaleren en aan te pakken. Deze brochure is gratis te downloaden en kan ook in gedrukte versie aangevraagd worden.

Voor sommige personen is vervoer niet vanzelfsprekend omwille van een ziekte, ouderdom of beperking. Elke persoon met een mobiliteitsprobleem, een hulpverlener of mantelzorger, kan terecht bij de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer voor basisinformatie of advies op maat voor een specifiek traject.

Dit jaar slaagden 1256 kandidaten in het toelatingsexamen voor de opleiding arts of tandarts. Dat deelt het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen mee.

Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) verandert zijn naam in Vlaams Instituut Gezond leven. De naamsverandering moet de koerswijziging symboliseren die het instituut onderging. Voortaan wil men ook het grote publiek informeren over gezond leven in het algemeen en gezonde voeding, beweging, sedentair gedrag, roken en mentale gezondheid in het bijzonder.

België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk ondertekenden deze week een akkoord om samen nieuwe geneesmiddelen sneller en tegen een aanvaardbare prijs op de markt te brengen. Dat deelde minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block woensdag mee.

Ander nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4