Nieuws - algemeen

Gemiddeld brengt de Belg 85% van de dag binnenskamers door. De kwaliteit van de binnenlucht is dan ook belangrijk. Belangrijk genoeg voor de Hoge Gezondheidsraad om zich over de bestaande wetenschappelijke literatuur te buigen en een advies uit te brengen.

Naar aanleiding van de Tiende Europese Antibioticadag lanceren de Federale overheidsdienst Volksgezondheid en BAPCOC (Belgische Commissie voor Coördinatie van het Antibioticumbeleid) een campagne om patiënten en artsen bewust te maken van het feit dat we in ons land nog te vaak en verkeerd gebruik maken van antibiotica.

18 november is de 10de Europese Antibioticadag. Voor deze gelegenheid lanceren de FOD Volksgezondheid en BAPCOC (Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticumbeleid) een campagne om patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars te sensibiliseren over het feit dat we nog te vaak en verkeerd antibiotica gebruiken in ons land.

Omega Pharma zal enkele wetenschappelijke avonden organiseren rond burn-out, stress en depressie. Zij zoeken hiervoor huisartsen die hieraan willen meewerken en komen spreken.
Deze zullen doorgaan in het kader van hun product Zaffranax. Omega Pharma voorziet voor deze avonden een vergoeding.

De nieuwe applicatie UPPAD zorgt ervoor dat startende artsen of artsen die een wijziging in hun praktijk willen doorgeven dat nog maar eenmaal moeten doen.

De tussentijdse evaluatie van 24 proefprojecten met mobiele gezondheidstoepassingen toont aan dat zowel zorgverstrekkers als patiënten baat hebben bij het gebruik van de apps.

Personen die een aanvraag indienen bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid voor een tegemoetkoming aan personen met een handicap, een parkeerkaart,… moeten ook medische informatie aanleveren zodat de FOD de handicap kan beoordelen.

Kankerpatiënten blijven ook na hun behandeling kampen met pijn, vermoeidheid, angst geheugenproblemen enz. Hun leven opnieuw oppikken op professioneel vlak of binnen het gezin, gaat tot jaren na hun behandeling moeilijker dan verwacht, zo blijkt uit het nieuwste onderzoeksrapport van Kom op tegen Kanker.

Mag een specialist raadplegingen houden in een huisartsenkabinet? Over deze vraag boog de Nationale Raad van de Orde van Artsen zich.

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) stelde vandaag samen met het Centrum voor Kankeropsporing en de Stichting Kankerregistratie het jaarrapport 2017 voor. Meer dan een half miljoen Vlamingen laat zich jaarlijks onderzoeken en dus noemt de minister de bevolkingsonderzoeken een succes.

Ander nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4