Zoeken naar hulp naar aanleiding van potentieel grensoverschrijdende gedachten, gevoelens en gedragingen

Dit onderzoek heeft als doel het huidig hulpaanbod voor personen die zich zorgen maken over potentieel grensoverschrijdende gedachten, gevoelens en gedragingen te evalueren en aanbevelingen te formuleren om dit aanbod te verbeteren. Personen die worstelen met potentieel grensoverschrijdende gedachten, gevoelens en gedragingen ondervinden vaak uitdagingen in hun zoektocht naar hulp. Dit onderzoek wil nagaan hoe deze personen het hulpverleningslandschap ervaren en op welke noden kan worden ingezet om dit te optimaliseren.

Ervaringen en bedenkingen met betrekking tot het hulpaanbod kunnen gedeeld worden tijdens een individueel online interview. Ook wie (nog) nooit hulp zocht kan deelnemen. 

Rekruteringsflyer in bijlage.

Publicatie datum
02 jun 2022