Vergelijking van het aantal herhaalvoorschriften voor chronische medicatie gemaakt buiten het directe arts-patiëntcontact nu versus vóór de Covid-19 pandemie

U wordt gevraagd om deze online vragenlijst in te vullen. Via deze vragenlijst wordt onderzocht of er bij Vlaamse huisartsen een toename is van het aantal herhaalvoorschriften voor chronische medicatie gemaakt buiten het directe arts-patiëntcontact in vergelijking met vóór de Covid-19 pandemie. Daarnaast wordt ook bekeken hoe huisartsen en praktijken omgaan met herhaalvoorschriften zonder consultatie/huisbezoek en of er nood is aan een Vlaamse/Belgische richtlijn.

De studie kadert binnen mijn masterproef tot het behalen van de graad Master in de Huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Gent en staat onder supervisie van Prof. Dr. De Sutter An.

De vragenlijst invullen duurt ongeveer 10-15 minuten.

Bij vragen of opmerkingen over de enquête of studie kan u contact opnemen via: joachim.deschuijmer@ugent.be

Alvast bedankt voor uw deelname.

Joachim De Schuijmer

Naar de vragenlijst

Publicatie datum
15 mrt 2024
Revisiedatum
15 mrt 2024