Personen met hinderlijk oorsuizen gezocht voor deelname aan het Europese UNITI-project

In November 2021 start er in Leuven een tinnitusstudie die onderdeel is van het UNITI-project: Unification of Treatments and Interventions for Tinnitus Patients. Vooraanstaande tinnitusonderzoekers en clinici uit heel Europa zijn betrokken. Het departement Gezondheidspsychologie van KU Leuven is de hoofdpartner in België, in samenwerking met de dienst Neus-, Keel- en Oorziekten, Gelaats- en Halschirurgie (NKO-GH) van het UZ Leuven.

In deze multicentrische RCT willen we het effect van verschillende tinnitusbehandelingen (geluidstherapie, gestructureerde counseling, cognitieve gedragstherapie, en hoortoestellen) onderzoeken, en nagaan of bepaalde combinaties van behandelingen effectiever zijn dan enkelvoudige behandelingen. We beogen 100 patiënten met hinderlijke chronische tinnitus te includeren in deze studie.

Voor meer gedetailleerde informatie over het UNITI-project, verwijzen we u graag naar deze website: https://uniti.tinnitusresearch.net.

Publicatie datum
04 nov 2021