Patiënten met diabetes type 2 gezocht voor klinische studie

Voor de studie COMBINE 1 is men op zoek naar patiënten met diabetes type 2 die eerder een basaal insuline hebben gebruikt. Tijdens deze klinische studie (fase lll) zal een nieuw combinatiepreparaat IcoSema, dat een combinatie is van Insuline Icodec (een wekelijks insuline) en Semaglutide (een wekelijks GLP1 Receptor Agonist), vergeleken worden met Insuline Icodec om zijn veiligheid en werkzaamheid aan te tonen. In het begin van de studie zullen de patiënten aan een lage dosis van IcoSema starten (40 doses steps d.i. 40U insuline icodec en 0.114 mg Semaglutide). Gedurende de studie zal dit zorgvuldig getitreerd worden aan de hand van een vastgelegd titratieschema zodoende gastro-intestinale nevenwerkingen te vermijden.
 
Heeft u een patiënt met diabetes type 2? En zou u overwegen de patiënt te laten deelnemen aan een studie die zijn toekomstige behandelingsoptie zou kunnen verbeteren?
Bekijk dan samen met uw patiënt of hij in aanmerking komt voor deelname. In bijgevoegde flyer vindt u meer informatie.
In ruil voor deelname kan de patiënt rekenen op een geschikte vergoeding (gratis toegang tot apparatuur om de bloedsuiker te testen en Sodexo-vouchers t.w.v. €30/ziekenhuisbezoek en €45/nuchter ziekenhuisbezoek voor een totaal van €945).  

Publicatie datum
24 nov 2022
Revisiedatum
24 nov 2022