Orient-project: Test een nieuw instrument om deelname aan het bevolkingsonderzoek darmkanker te bevorderen

Geachte huisartsen en verpleegkundigen,

Bent u op zoek naar manieren om de preventieve zorg in uw praktijk naar een hoger niveau te tillen? Wilt u uw patiënten, vooral de kwetsbare groepen, effectiever kunnen begeleiden in het maken van weloverwogen keuzes over hun gezondheid? Dan nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan het (gratis) ORIENT-project. 

Het ORIENT project zet in op het bevolkingsonderzoek naar darmkanker (BVO-DDK). Specifiek om het gesprek tot mogelijke deelname op een evidence-based en laagdrempelige manier te bevorderen. Zo stelt u uw patiënt in staat een geïnformeerde keuze te maken om deel te nemen of niet. 
Voor mensen met een beperkt netwerk, beperkte gezondheidsgeletterdheid of lage taalvaardigheid is de impact van dit project op gezondheid het grootste.

We bieden u het volgende vanuit het onderzoeksproject:

  • Een video speciaal voor mensen met lage gezondheidsgeletterdheid bedoeld voor de kwetsbare patiënt, om een referentiekader te creëren, gesprekstijd te besparen en het gesprek tussen arts/verpleegkundige en patiënt gemakkelijker te laten verlopen. 
  • Een digitale tool om persoonlijk risico, voor- en nadelen en de persoonlijke situatie rond darmkanker met de patiënt o.b.v. visuals te bespreken. 
  • Inzichten in hoe dergelijke nieuwe tools de preventieve werking van de praktijk kunnen optimaliseren en het de patiëntenzorg ten goede komt. 
  • U draagt bij aan een Vlaamse eerstelijnszorg waar meer ingezet kan worden op preventieve zorg door innovaties te realiseren.

De tijdsinspanning: Dit instrument test u tijdens een consult met in totaal een 10-tal van uw patiënten in een tijdsbestek van max. 3 maanden. Dat komt neer op grofweg 1 à 2 patiënten per week. U kunt het vormgeven als een preventieconsult of inrichten als toevoeging op een bloedafname, verlenging medicatievoorschrift,.. We starten deze testfase vanaf oktober 2023. 

Hieronder vindt u een visueel overzicht van de te nemen stappen. Heeft u interesse en test u deze nieuwe manier van werken graag zelf uit? Meld u hier vrijblijvend aan en we nemen contact op voor verdere organisatie.

Wilt u graag meer details of zijn er vragen neem dan contact op via wessel.vandeveerdonk@thomasmore.be

Hartelijk dank voor uw overweging,
Met vriendelijke groet,

Wessel van de Veerdonk
Namens Prof. dr. Guido Van Hal

 

Publicatie datum
22 aug 2023
Revisiedatum
22 aug 2023