Optimalisatie van huisarts tot kinesitherapeut

83%, 83%, en 59% van de kinesitherapeuten wensen respectievelijk inzage in medische beeldvorming, medische voorgeschiedenis en medicatielijst van hun patiënt. Het nut van deze bijlagen wordt door respectievelijk 77%, 69% en 62% van de huisartsen als positief gewaardeerd. Desondanks beperkt de huidige verwijzing zich tot het kinesitherapeutisch voorschrift welke in België de wettelijke vereiste is om toegang te krijgen tot terugbetaalde kinesitherapie.

Volgend onderzoek is een verlengde op bovenstaande bevindingen. Er wordt onderzocht welke informatie exact dient gedeeld te worden en wat de drempels zijn om deze te delen. De vragenlijst die u hieronder vindt, is dus gebaseerd op eerder onderzoek in België en een aanvullende expert opinion. Wij danken u alvast om deze in te vullen. Het invullen duurt minder dan 10 minuten en uw antwoorden worden anoniem bewaard.

Vul de enquête in ...

Publicatie datum
12 dec 2022
Revisiedatum
12 dec 2022