Onderzoek naar de nieuwe taken die de apotheker heeft opgenomen

Wij, Amber Wauterickx, Serenay Eskitürk en Lara Van Den Steen, zijn laatstejaarsstudenten Farmaceutische Zorg aan de KU Leuven en zouden graag uw hulp vragen voor het  onderzoek in het kader van onze masterproef (MP022315). De studie in deze masterproef werd goedgekeurd door de Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven. Het betreft een onderzoek naar de nieuwe taken die de apotheker heeft opgenomen naar aanleiding van de coronacrisis. Met dit onderzoek willen we evalueren wat de meerwaarde hiervan is geweest, zou kunnen zijn na de pandemie en welke taken zouden moeten behouden bljiven zodat de capaciteiten van apothekers ten volste benut worden. Wij willen dit nagaan vanuit verschillende perspectieven nl. dat van de apothekers, huisartsen, verpleegkundigen en beleidsmakers.

Meer specifiek zouden ze aan jullie willen vragen om een anonieme online enquête in te vullen. Deze vraagt een 10 à 15-tal minuten. Uw antwoorden zullen vervolgens op groepsniveau verwerkt worden. Wie graag in gesprek wil gaan over dit thema, kan bijkomend deelnemen aan een interview. Wie wenst deel te nemen, zal zijn coördinaten kunnen achterlaten en hieropvolgend door de studenten gecontacteerd worden. Uw coördinaten kunnen op geen enkele manier gekoppeld worden met uw antwoorden op de enquête.
 
Uw medewerking zou niet alleen een grote hulp zijn voor de studenten, maar ik ook belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het beroep!
 
Met vriendelijke groeten,
 
Amber Wauterickx, Lara Van den Steen en Serenay Eskitürk

Mede namens Prof. Veerle Foulon (decaan Faculteit Farmaceutische Wetenschappen KU Leuven) en Apr. Marleen Haems (Directeur Beroepsmanagement, KOVAG).

Publicatie datum
30 mrt 2023
Revisiedatum
30 mrt 2023