MEDIMIG-studie (UAntwerpen): huisartsen gezocht om mee te helpen aan de ontwikkeling van een huisartsenquête over het betrekken van familie in de medische besluitvorming

Hoe betrekken Vlaamse en Brusselse huisartsen de familie van de patiënt bij het maken van beslissingen over diens gezondheid? Help mee aan de ontwikkeling van een enquête voor huisartsen, en vergroot op die manier de relevantie van de onderzoeksresultaten voor de dagelijkse praktijk van Vlaamse en Brusselse huisartsen!
 
In het MEDIMIG-project ( www.uantwerpen.be/medimig ) onderzoekt een team van huisarts-onderzoekers, sociologen en juristen de uitdagingen rond medische besluitvorming bij personen met een niet-westerse migratieachtergrond.
 
Momenteel zijn wij op zoek naar huisartsen die mee willen nadenken over de volgende fase van ons onderzoek.
 
In de eerste fase van dit project hebben we focusgroepen gehouden met huisartsen, patiënten(vertegenwoordigers) en juristen en ethici. Daaruit bleek dat het voor huisartsen niet altijd makkelijk in te schatten is hoeveel inbreng van de familie bij het maken van beslissingen over de gezondheid van de patiënt, gewenst en/of toegelaten is, met het welzijn van de patiënt en het wettelijk kader achterhoofd. Daarom is onze volgende stap het ontwikkelen van een enquête voor huisartsen, waarin we volgende onderzoeksvraag willen beantwoorden: “Hoe gaan Vlaamse en Brusselse huisartsen om met uitdagende gevallen van familie- (of naasten-)betrokkenheid bij de medische besluitvorming? In welke mate volgen hun handelingen de Belgische Wet op de Patiëntenrechten?” Doel is om te weten te komen of het huidige wettelijk kader genoeg ruimte laat voor huisartsen om rekening te houden met patiëntvoorkeuren om familie te betrekken.
Voor deze enquête willen we dus relevante casussen uitwerken. Dit zullen we doen aan de hand van een nominale groep, een groepsgesprek waarbij we samen met experts uit het veld (in dit geval, huisartsen en juristen) prioriteiten stellen over wat voor casussen interessant kunnen zijn om onze onderzoeksvraag te beantwoorden.
 
Praktisch:

  • Datum en tijd: 20/06/2024 om 19u30.
  • Duur: max 2 uur.
  • Locatie: nog te bepalen. Kan u aangeven of u liever online samenkomt, of op locatie (met broodjes, en vergoeding parkeerkosten)? U mag in dat geval ook laten weten of u de voorkeur geeft aan Campus Drie Eiken in Wilrijk (Gouverneur Kinsbergencentrum, Doornstraat 331, 2610 Wilrijk), of de Stadscampus (Gebouw M, Sint-Jacobstraat 2, 2000 Antwerpen).

Wij hopen u binnenkort te mogen ontvangen! Hebt u interesse om deel te nemen, of nog vragen? Contacteer dan Flore Vermijs (flore.vermijs@uantwerpen.be).

Met vriendelijke groeten,
Het MEDIMIG-team:
Flore Vermijs, Amina Yakhlaf en Marta Łotoczuk (doctoraatsonderzoekers)
Sarah Van de Velde, Nina Van Eekert, Edwin Wouters, Veerle Buffel (promotoren sociologie)
Josefien van Olmen, Paul Van Royen, Katrien Bombeke (promotoren huisartsgeneeskunde)
Kristof Van Assche en Thierry Vansweevelt (promotoren rechten)

Publicatie datum
30 apr 2024
Revisiedatum
30 apr 2024