IMPULS-studie: medische besluitvorming in een superdiverse samenleving (fase 1 - vergoed)

Geachte huisartsen,

Onze samenleving wordt steeds diverser, en dat merkt u ongetwijfeld ook in uw huisartspraktijk. Het kan uitdagend zijn om patiënten met een niet-westerse migratieachtergrond bij de medische besluitvorming te betrekken en rekening te houden met hun voorkeuren.

Aan de Universiteit Antwerpen is recent een groot multidisciplinair project gestart, genaamd “Improving Medical Decision-Making within a Super-Diverse Society: Challenges and Legal Opportunities”, kortweg IMPULS. Hierbij wordt medische besluitvorming met patiënten met een niet-westerse migratieachtergrond in de huisartspraktijk onderzocht vanuit medisch, sociologisch en juridisch perspectief.

Eén van de doelen van dit onderzoek is het ontwikkelen van tools die de huisarts ondersteunen bij cultuursensitieve medische besluitvorming. Bij dit proces willen we graag van in het begin huisartsen betrekken. Daarom zou ik u willen uitnodigen voor een focusgroep, waarbij we u, samen met een 7-tal andere huisartsen, aan het woord laten over jullie ervaringen omtrent dit onderwerp. 

De focusgroep zou online doorgaan op donderdag 07/12/2023 of woensdag 13/12/2023 om 20u. Voor uw deelname krijgt u een vergoeding van 100 euro (tegoedbon).

Indien u interesse heeft, en/of meer informatie wenst, dan kan u via Flore.Vermijs@uantwerpen.be contact opnemen (gelieve ook aan te geven welke datum u beschikbaar bent). Het medische IMPULS-team dankt u alvast hartelijk voor uw tijd!

dr. Flore Vermijs, doctoraatsstudent en huisarts-in-opleiding, Universiteit Antwerpen
Prof. dr. Josefien van Olmen, Huisarts, Universiteit Antwerpen
Prof. dr. Paul Van Royen, Huisarts, Universiteit Antwerpen
Prof. dr. Katrien Bombeke, Huisarts, Universiteit Antwerpen

Publicatie datum
20 okt 2023
Revisiedatum
26 okt 2023