Huisartsen gezocht voor het ARON Project

Vindt u het soms moeilijk een ernstige infectie bij een acuut ziek kind uit te sluiten? Dan is deze studie misschien iets voor u!

Kinderen worden regelmatig ziek door infecties, waarvan de meeste veilig kunnen worden behandeld zonder antibiotica. Echter, een groot aantal kinderen krijgt onnodig antibiotica voorgeschreven, wat bijdraagt aan antimicrobiële resistentie. Vanuit het EPI-Centre aan het ACHG (KU Leuven) wensen wij met deze praktijkgerichte studie u m.b.v. een evidence-based diagnostisch algoritme te ondersteunen bij de beoordeling van acuut zieke kinderen.

Een recent literatuuroverzicht toonde aan dat het gebruik van een sneltest die C-reactief proteïne (CRP) binnen 4 minuten meet, het aantal antibioticavoorschriften voor acuut zieke kinderen drastisch kan verlagen op een veilige manier, zolang duidelijk advies over de interpretatie van de sneltest beschikbaar is.

Reeds 120 huisartspraktijken verspreid over België nemen deel aan deze studie, die wordt gesteund door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). We hopen met de bevindingen van dit onderzoek de zorg die huisartsen aan acuut zieke kinderen leveren te verbeteren.

We zoeken nog steeds huisartsen die willen deelnemen vanaf dit najaar! U kan zich inschrijven via deze link.

Welk voordeel heeft u bij een deelname aan deze trial?

  • We voorzien een financiële vergoeding per patiënt om uw geïnvesteerde tijd adequaat te verlonen.
  • U neemt deel aan één van de grootste studies binnen huisartsgeneeskunde in België en doet ervaring op in pragmatische klinische studies.
  • U maakt kennis met een CRP-sneltest. Het toestel wordt samen met de CRP-cassettes gratis ter beschikking gesteld gedurende de studie. Wordt u gerandomiseerd naar de controlegroep? Dan kan u na afloop van de studie een tijdlang gratis het toestel gebruiken en leren kennen.
Publicatie datum
30 jun 2022