Het gebruik van teledermatologie in België

Geachte arts,

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek naar de omvang van teledermatologie in België. Hierbij zullen de voordelen alsook de barrières en randvoorwaarden voor de implementatie van teledermatologie in kaart gebracht worden. Dit door middel van een online vragenlijst. Uit deze verkregen resultaten wordt er beoogd om aanbevelingen te formuleren aan de Belgische regering. Dit met als doel tools aan te reiken voor het opzetten van een veilig en toegankelijk (nationaal) kader met als oogmerk een bredere implementatie van teledermatologie in België. 

Wij nodigen u uit om aan deze studie deel te nemen omdat u als zorgverstrekker een belangrijk ervaringsexpert bent. Deelname aan deze online vragenlijst zal ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag nemen. 

https://vub.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6D7jEMu87rqKoTk

Publicatie datum
26 feb 2024
Revisiedatum
26 feb 2024