Gerodent PLUS: Helpen jullie de mondgezondheid van kwetsbare thuiswonende ouderen te verbeteren?

Wij zijn Ellen Baele, Aster De Vleeschauwer en Natalie Hoste. We werken als doctoraatsonderzoekers binnen het gezondheidsbevorderingsproject Gerodent PLUS van Universiteit Gent. 
 
Dit project heeft als doel om de mondgezondheid van kwetsbare thuiswonende ouderen te verbeteren en mondzorg toegankelijker te maken. Onder kwetsbare ouderen verstaan we bijvoorbeeld ouderen die in minder goede lichamelijke en/of mentale gezondheid verkeren en hulp krijgen bij activiteiten in het dagelijkse leven zoals wassen, koken en boodschappen doen. 

Uw ervaringen betekenen voor ons onderzoek een essentiële meerwaarde. Daarom nodigen wij u uit om met ons in gesprek te gaan over de wensen, noden en drempels met betrekking tot mondzorg. Hiervoor zijn we op zoek naar zowel kwetsbare thuiswonende ouderen zelf als hun mantelzorgers en professionele zorg- en hulpverleners: tandartsen, mondhygiënisten, huisartsen, thuisverpleegkundigen, zorgkundigen, maatschappelijk werkers en welzijnswerkers, kinesitherapeuten, apothekers, diëtisten, logopedisten en ergotherapeuten.  

Zou u graag bijdragen aan het verbeteren van de mondgezondheid van kwetsbare thuiswonende ouderen? Heeft u nog bijkomende vragen? Contacteer ons via gerodentplus@ugent.be, +329 332 06 64, de QR-code op de flyer of via https://redcap.link/GerodentPLUS

Mogen we u daarnaast vragen om onze flyer in bijlage te verspreiden onder mogelijke deelnemers? 

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Ellen Baele, Aster De Vleeschauwer, Natalie Hoste 

Prof. Dr. Barbara Janssens, Prof. Dr. Peter Pype, Dr. Fien Mertens, Dr. Louise Poppe 
 

Publicatie datum
24 nov 2022
Revisiedatum
24 nov 2022