Een zorgpad voor patiënten met chronisch respiratoir falen

Beste Huisarts in de Provincie Antwerpen, 

In het huidige zorglandschap in Vlaanderen ontbreekt een helder zorgpad voor patiënten met chronisch respiratoir falen, waardoor er een dringende behoefte is aan een goed gecoördineerd multidisciplinaire zorgtraject. De focus van deze masterproef ligt expliciet op hoe huisartsen de huidige multidisciplinaire zorg waarnemen, inclusief de perceptie van huisartsen rond rol van verpleegkundigen en kinesitherapeuten. 

Bij deelname zal er een interview plaats vinden van ongeveer 30 minuten (plaats naar keuze). 

Deze kwalitatieve studie is goed gekeurd door het ethisch comité UZA. 

Voor vragen, informatie of deelname: rosa.bosma@student.uantwerpen.be

Ik kijk er naar uit u te ontmoeten en ben benieuwd naar uw perceptie op de huidige zorg. 

Met vriendelijke groet, 

Roos Bosma

Publicatie datum
21 feb 2024
Revisiedatum
21 feb 2024