Een behandeling van COVID-19 in de huisartspraktijk: enthousiaste artsen gezocht voor een klinische studie

Wij zijn dringend op zoek naar huisartsen die 1-2 uur per week beschikbaar willen zijn voor een klinische studie naar een COVID-19 behandeling.

In deze studie wordt camostat uitgetest als behandeling van COVID-19. Camostat is al meer dan 30 jaar op de markt in Azië, waar het gebruikt wordt voor de behandeling van chronische pancreatitis en postoperatieve oesofagitis. In laboratoriumomstandigheden blokkeert camostat het binnendringen van het virus in de cel van de gastheer. Om die reden kan camostat, als het vroeg in het ziekteproces wordt ingenomen, verhinderen dat de patiënt ernstig ziek wordt en is de patiënt mogelijk sneller genezen. De werking is ook niet gevoelig aan varianten, omdat camostat werkt op de receptor van de gastheer en niet op het virus zelf.

Camostat is heel veilig, ook bij ouderen die nog andere medicatie nemen. Om die reden is het een medicijn dat, als het werkt, een heel grote aanwinst zou kunnen betekenen voor de behandeling van COVID-19 – meer dan de reeds beschikbare medicijnen die een minder goed veiligheidsprofiel hebben. 

De studie is een Randomised Controlled Trial (RCT), en is placebo gecontroleerd. We hebben in totaal 1300 patiënten nodig. De studie wordt geleid door huisartsen van de KU Leuven, in samenwerking met de collega’s van UGent, UA, VUB en Université de Liège. De studie wordt gefinancierd door KCE Trials en is een primeur voor België, waarbij voor het eerst een niet-geregistreerd product in de huisartspraktijk wordt uitgetest.

De taak van deelnemende huisartsen bestaat uit het afnemen van een geïnformeerde toestemming via videocall. Je moet eventuele vragen van de patiënt beantwoorden, en oordelen of de patiënt in aanmerking komt. Er moet een dossier worden aangelegd voor elke geïncludeerde patiënt, en documenten worden getekend. Tijdens de videocall is een studieverpleegkundige bij de patiënt aanwezig om dit te ondersteunen. Je kan dus deelnemen vanuit jouw eigen praktijk en moet je niet verplaatsen. Voor elke geïncludeerde patiënt wordt 50 euro betaald.

De studie loopt nu tot en met februari 2022, met mogelijk verlenging tot maart 2022 afhankelijk van het verloop in deze eerste maanden.

Geïnteresseerde collega’s kunnen zich melden bij de hoofdonderzoeker, Ann Van den Bruel: ann.vandenbruel@kuleuven.be 

Publicatie datum
16 dec 2021