Directe toegang tot kinesitherapie voor acute lage rugpijn: een pragmatische pilootstudie

Beste huisarts  

Met deze brochure hadden we u graag geïnformeerd over een lopende studie rond het effect van directe toegang tot kinesitherapie voor acute lage rugpijn, in het kader van een optimalisatie van de zorg. Voor deze studie zijn we nog op zoek naar huisartsen die willen deelnemen. Indien u graag uw steentje wil bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek lees dan zeker verder.  

Samenvatting van de rationale en het studieprotocol

In heel wat landen, zoals Nederland, het VK en Australië, kan je voor tal van aandoeningen, waaronder lage rugpijn, zonder medisch voorschrift terecht bij een kinesitherapeut. Onderzoek in deze landen laat zien dat zo’n directe toegang tot kinesitherapie goede klinische resultaten geeft en dat het gepaard gaat met minder hoge kosten voor patiënt en maatschappij. De vraag is of we deze bevindingen zomaar kunnen vertalen naar het Belgische gezondheidszorgsysteem?

Om hierop een antwoord te kunnen bieden, werd in opdracht van het RIZIV/INAMI, een pilootstudie uitgeschreven die de effectiviteit van directe toegang tot kinesitherapie voor acute lage rugpijn moet onderzoeken. Het protocol voor deze pilootstudie kwam tot stand door een samenwerking van Universiteit Hasselt, Universiteit Antwerpen, KU Leuven en Université Catholique de Louvain en de studie wordt gesteund door Domus Medica, Axxon en de verzekeringsinstellingen. Het doel van deze studie is om de effectiviteit van directe toegang tot kinesitherapie voor patiënten met acute lage rugpijn (> 24 uur en < 6 weken) te vergelijken met het traditionele zorgtraject. In deze nationale studie zullen 300 patiënten zich rechtstreeks tot een kinesitherapeut kunnen wenden en vergeleken worden met 300 patiënten die zich aanmelden bij een huisarts. Effectiviteit van de zorgpaden zal onderzocht worden aan de hand van vragenlijsten die peilen naar pijnintensiteit en pijnlocatie, beperking, overtuigingen en attitudes ten aanzien van lage rugpijn en patiënttevredenheid. Daarnaast zal ook de kosteneffectiviteit tussen beide zorgpaden vergeleken worden, zowel naar medische kosten als sociale kosten gerelateerd aan absenteïsme en productiviteitsverlies.  

Wat wordt verwacht van de huisarts die deelneemt aan dit onderzoek?

Indien u als huisarts deelneemt aan dit onderzoek, zal u verantwoordelijk zijn voor de behandeling van patiënten met acute lage rugpijn in de controlegroep van dit onderzoek. Deze patiënten zullen door ons opgevolgd worden tot 2 jaar na de inclusie in de studie. Van u wordt verwacht dat u uw normale praktijk verderzet en deze patiënten behandelt zoals u elke andere patiënt met acute lage rugpijn tot hiertoe behandeld heeft.

Daarnaast vragen we u bij het begin van uw deelname éénmalig enkele vragenlijsten in te vullen die peilen naar uw overtuigingen en attitudes ten aanzien van (de behandeling) van lage rugpijn. Het invullen van deze vragenlijsten zal ongeveer 15-20 minuten van uw tijd vragen.

De rekrutering van patiënten zal enerzijds gebeuren via een campagne op sociale media en via posters, flyers en advertenties. Zo kunnen patiënten zich rechtstreeks aanmelden bij ons, gerandomiseerd worden over de twee groepen en vervolgens naar u gestuurd worden indien de patiënt in uw regio woont. U kan er ook voor kiezen om de rekrutering te ondersteunen door zelf patiënten, die zich bij u aanmelden met acute lage rugpijn, naar ons door te verwijzen. Deze patiënt zal dan verder door u behandeld worden en gedurende twee jaar door ons worden opgevolgd in het kader van de studie. 

Over hoeveel patiënten gaat het?

Of en hoeveel patiënten er uiteindelijk naar u gestuurd zullen worden in het kader van de studie is moeilijk in te schatten. Dit zal afhangen van het aantal zorgverleners dat zich in uw regio kandidaat stelt. We streven er namelijk naar de patiënt zo dicht mogelijk bij de woonplaats door te verwijzen en zullen daarom voorrang geven aan regio’s waar veel artsen en kinesitherapeuten beschikbaar zijn om de studie eerst uit te rollen.

Indien u op een bepaald moment niet meer wenst deel te nemen aan de studie, mag u zich uiteraard steeds terugtrekken zonder hiervoor een reden te geven.  

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan dit onderzoek of hebt u vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

direct-physio@uhasselt.be   +32 477560517 

Publicatie datum
02 feb 2023
Revisiedatum
02 feb 2023