Digitalisering van het promotioneel materiaal over geneesmiddelen

pharma.be (de algemene vereniging van de innovatieve geneesmiddelenindustrie) stelt uw mening op prijs via een korte enquête (5 meerkeuzevragen - 3 minuten) over de manier waarop de essentiële informatie in promotioneel materiaal wordt weergegeven.  
Reclame over geneesmiddelen gaat altijd vergezeld van de essentiële productinformatie (verkorte Samenvatting van de Productkenmerken - SKP). Vandaag wordt de verkorte SKP geïncludeerd in de advertentie. Deze methode is niet ideaal, aangezien de tekst soms moeilijk leesbaar wordt door de grote lengte van de SKP en dit tevens geen directe toegang biedt tot de laatste en volledige versie van de SKP.
 
Deze enquête heeft tot doel uw voorkeur te begrijpen over hoe u de essentiële informatie wenst raad te plegen: geïncludeerd als tekst in de advertentie of door te verwijzen naar een elektronische bron waarop de volledige SKP beschikbaar is (zie hier voor een voorbeeld). Deze enquête is volledig anoniem en kan elektronisch worden ingevuld (klik hier voor de link naar de enquête). Wij danken u voor uw steun!

Publicatie datum
02 feb 2023
Revisiedatum
02 feb 2023