Decubitus

 Ik ben Margot Van Oost, huisarts in opleiding (HAIO) verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), en doe in het kader van mijn Master-na-masterthesis Huisartsgeneeskunde een studie omtrent decubitus. Decubitus is een courante morbiditeit die vaker voorkomt bij personen op oudere leeftijd. Daarnaast vindt er een vergrijzing van de Belgische populatie plaats, die de komende jaren zal toenemen. Hierdoor zullen bijgevolg zorgverleners, waaronder huisartsen en HAIO’s, nog vaker in aanraking komen met decubitus.
Het doel van de studie is de huidige kennis en aanpak van decubituspreventie en -behandeling bij huisartsen en HAIO’s in Vlaanderen na te gaan. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek zouden de onderwijsbehoeften omtrent dit topic bepaald kunnen worden. Dit kan aanleiding geven tot het ontwikkelen van specifiekere bijscholings- en kwaliteitsverbeteringsprogramma’s.
De studie omvat de afname van één online vragenlijst wat ongeveer twintig minuten in beslag neemt. De vragenlijst is opgedeeld is in vier onderdelen.

  • Deel 1: demografische gegevens; vragen naar onder andere leeftijd, geslacht, opleiding in wondzorg, beroep, jaren werkervaring, aantal consultaties en/of huisbezoeken per dag, enzovoort.
  • Deel 2: vragen die peilen naar de kennis en aanpak van decubituspreventie.
  • Deel 3: vragen die peilen naar de kennis en aanpak van decubitusbehandeling.
  • Deel 4: zelfevaluatie over kennis en aanpak van decubitus.

Volg deze link om naar de enquête te gaan

Publicatie datum
01 feb 2024
Revisiedatum
01 feb 2024