De rol van de verpleegkundig specialist in de eerste lijn

Geachte huisarts,
 
Graag nodigen we u uit voor deelname aan een focusgroep en/of individueel diepte-interview i.k.v. een masterproef huisartsgeneeskunde aan UGent. Het doel van dit onderzoek is meer inzicht krijgen in de visie van huisartsen over de rol van de verpleegkundig specialist in de eerste lijn.
Zoals u mogelijks zelf ervaart, is de druk op de eerstelijnszorg de laatste jaren erg groot geworden en staan huisartsenpraktijken en forfaitair gefinancierde eerstelijnspraktijken voor het vraagstuk hoe ze de zorg efficiënt en kwaliteitsvol kunnen organiseren. Een mogelijke piste kan zijn het betrekken van een masteropgeleide verpleegkundig specialist die de laatste jaren vooral een opmars kent in de ziekenhuis-context. Graag willen we inzicht verwerven hoe u als huisarts kijkt naar mogelijkheden om verpleegkundig specialisten in eerstelijnspraktijken te integreren. Mogelijks heeft u zelf ervaring met dergelijke profielen of heeft u er reeds van gehoord.
 
Indien u interesse heeft voor deelname aan een interview, mag u mij steeds contacteren. We spreken dan verder uw beschikbaarheden af. We trachten om een focusgroep te organiseren op een moment dat voor de meeste huisartsen past. Indien dit afgesproken moment voor u niet lukt, plannen we graag een individueel gesprek.
 
Hopend op een positieve reactie
 
Dr. Karen Vereecke – huisarts in opleiding
karen.vereecke@ugent.be

mede namens
 
Prof. Dr. Ann Van Hecke
Verpleegkundige en professor verbonden aan de vakgroep volksgezondheid en eerstelijnsgezondheidszorg Universiteit Gent
 
Prof. Dr. Pauline Boeckxstaens 
Huisarts en professor verbonden aan unit huisartsgeneeskunde -  vakgroep volksgezondheid en eerstelijnsgezondheidszorg Universiteit Gent
 

Publicatie datum
16 mrt 2023
Revisiedatum
16 mrt 2023